ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • А.В. Череп
  • Н.О. Мороз
Ключові слова: інновації, інноваційна активність, фактори, фінансування, державний бюджет, промисловість, тенденції, ефективність, підприємства

Анотація

У статті досліджено динаміку показників інноваційної активності промислових підприємств. Проаналізовано динаміку обсягів фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні, а також проведено аналіз показників фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України та Запорізької області. Виконано аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств за видами проведених інновацій. Дослідження показали, що незважаючи на визнання ролі інновацій для економічного розвитку держави, сучасний стан економічного стимулювання як чинника інноваційної діяльності підприємств в Україні свідчить про недостатні умови для реалізації інноваційного потенціалу. Встановлено, що обсяг витрат підприємств України можна поділити на внутрішні та зовнішні НДР. Зазначено, що витрати на дослідження та розробки мають поступово зростаючу тенденцію, що означає, що підприємства України з кожним роком витрачають більшу суму грошей на виконання пошукових, теоретичних та експериментальних робіт для виявлення прихованих можливостей створення інноваційних продуктів та технологій, а також на роботи, які пов’язані з розробкою конструкторської та технологічної документації. Обґрунтовано необхідність розвитку інноваційної активності підприємств та доведено, що витрати на інноваційні процеси є засобом розвитку промислових підприємств. Також виявлено перешкоди, що стримують інноваційну активність промислових підприємств і запропоновані заходи щодо їх усунення.

Посилання

1. Baranovska S.P. Planning the development of innovative structures in the machine-building industry [Electronic resource] / S.P. Baranovska. Access mode: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Menegment/200S_62/24.pdf
2. Boychuk N.Ya. Influence of development strategy on the efficiency of the enterprise / N.Ya. Boychuk. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser. : Economic Sciences. 2016. Issue 18(1). P. 66–70. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_18(1)__19
3. Buzhymska K.O. Some components of the theoretical and methodological basis of innovation and technological modernization [Electronic resource] / K.O. Buzhymska. Access mode: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/4_50/44.pdf
4. Varnaliy Z.S. Competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovation / Z.S. Varnaliy. Kyiv : Knowledge, 2013. 387 p.
5. Geets V.I. Innovative Ukraine 2020 : national report / for general. red. V.M. Heitz and others ; NAS of Ukraine. K., 2015. 336 p. : tab., fig. 1-66. ISBN 978-966-02-7615-4.
6. Datsy O.I., Haman M.V., Datsy N.V. Innovative model of economic development of Ukraine in the context of globalization : monograph. Donetsk : Yugo-Vostok, 2010. 368 p.
7. Kuzmin O.E. Factors of innovative development of enterprises [Electronic resource] / O.E. Kuzmin. Access mode: URL: http:// donntu.edu.ua/2010/іет/yevdokimova/library/article5.htm
8. Silantiev S.O. Economic mechanisms of innovation-active enterprises / S.O. Silantiev. Actual problems of economy : scientific economic journal. K., 2012. № 5(143). S.122–140.
9. Fedulova L.I. Management innovations: socio-economic aspect : monograph / V.S. Kuybida and others ; for ed. V.S. Kuybida, O.M. Petroe, L.I. Fedulova ; Nat. acad. state упр. under the President of Ukraine, Inst. of Expert Analysts. and science. research. Kyiv : NAPA, 2018. 302 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 277–302. ISBN 978-966-619-398-1.
10. Yanenkova I.G. Innovative activity of industrial enterprises of Ukraine: state and prospects of development /I.G. Yanenkova, S.S. Pozur, O.A. Kataeva. Scientific works. Economy. 2016. URL: http://economy.chdu.edu.ua/article/view/107998
11. State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua
12. On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the topic “Strategy of Innovative Development of Ukraine for 2010–2020 in the context of globalization challenges” : Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of October 21, 2010 Nщ. 2632-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2632-17
13. Main Department of Statistics in Zaporizhia Oblast [Electronic resource]. Access mode: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Череп, А., & Мороз, Н. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 52-56. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-09
Розділ
Економіка та управління підприємствами