ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

  • І.І. Колобердянко
  • О.Р. Руднік
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, міжнародний бізнес, зарубіжні ринки, економічні та соціальні ризики

Анотація

У статті розглядаються зовнішньоторговельні відносини України з зарубіжними країнами, зокрема, з країнами Європейського союзу. Аналіз здійснюється на основі порівняння обсягів експортно-імпортних операцій та шляхом аналізу товарного наповнення міжнародних ринків. У статті простежується тенденція змін у світовому просторі торгівлі за останні роки, яка обумовлена низкою певних причин, серед яких: науково технічний прогрес, інтеграція та глобалізація, становлення сучасної особистості та суспільства в цілому. Авторами зазначаються основні переваги відкритості економіки України та її активного співробітництва із зарубіжними країнами. При цьому виокремлюються головні ризики, пов’язані із міжнародною торгівлею та проведено паралель між ними та соціально-економічним життям держави. Виходячи з наведеної характеристики напрямів впливу зовнішньої торгівлі на суспільство, в статті охарактеризовано принципи зовнішньої торгівлі та проведено аналіз методів ведення зарубіжного бізнесу. Акцентується увага на перешкодах, які виникають в процесі виходу українського бізнесу на зарубіжні ринки. У статті особливе місце надано аналізу торговельних відносин України з країнами ЄС, насамперед, з’ясуванню очікуваних ризиків та перспектив їх подальшого розвитку. При цьому, авторами простежується позитивний та негативний їх вплив на економічну ситуацію в України. Досить широко представлені статистичні дані щодо конкурентоспроможності економіки України у стосунках з зовнішньоторговельними партнерами. На основі проведених досліджень, авторами запропоновано шляхи покращення торговельних відносин України із іноземними країнами та зміцнення її конкурентних позицій.

Посилання

1. Savitsky A.V. (2016). Ukraine’s foreign trade in goods with EU countries in conditions of macroeconomic instability. P. 12.
2. Artamonova G.V. (2018). Ukraine’s foreign trade with the EU: opportunities and challenges. P. 10.
3. Kolyada O.V., Omelchenko M.M. (2016). Foreign trade in goods of Ukraine. Current state and prospects of development. P. 4.
4. Bogatska N.M. (2014). Analysis of Ukraine’s foreign trade and opportunities for improvement.
5. State website on conducting foreign trade activities of Ukraine. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98 7fe59d004a2a & title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPosPolugi
6. Tereshchuk G.S. (2016). Positive consequences and benefits of Ukraine’s accession to the World Trade Organization / G.S. Tereshchuk, Т.А. Fedotova. URL: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/ 201263 / 283-288.htm
7. Pyankova O.V., Ralko O.S. (2014). Foreign trade of Ukraine: issues of structural changes and priorities / O.V. Pyankova, О.S. Ralko. Economy and Society. Is. № 5. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal / 5_ukr / 11.pdf
8. Official site of economic research and policy consultations: URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6356
9. How the Corona-virus affected the economy of Ukraine : Internet-article. URL: https://hromadske.ua/posts/yakkoronavirus-vplinuv-na-ukrayinsku-torgivlyu-ta-chim-vin-buv-korisnim-dlya -economics
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Колобердянко, І., & Руднік, О. (2022). ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 79-82. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-14
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі