ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

  • Л.Г. Олейнікова
Ключові слова: Рейтинг, категорія «оподаткування», індикатори, кількість платежів, податкова ставка, Світовий банк, ранжування, податкова система

Анотація

Встановлено, що індекс легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business Index) надає об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з погляду простоти найважливіших для малого і середнього бізнесу адміністративних процедур. Визначено, що індекс легкості ведення бізнесу – щорічне дослідження групи Світового банку, що розраховується з 2003 р. і дає об’єктивну інформацію для розуміння і вдосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Обґрунтовано, що світовий банк, у свою чергу, розробив набір індикаторів, на підставі яких здійснює оцінку економічної ефективності та якість середовища національної економіки з позиції розвитку конкурентоспроможного бізнесу. Цей рейтинг являє собою глобальне дослідження. Його супроводжує рейтинг країн світу за показником створення в кожній із них сприятливих умов ведення бізнесу. В межах проекту оцінюються й відстежуються зміни нормативно-правових актів, котрі регулюють діяльність малих і середніх компаній протягом усього їх життєвого циклу – від створення до ліквідації. Виокремлено 10 індикаторів регулювання підприємницької діяльності, які враховують час і вартість виконання підприємцем вимог держави щодо реєстрації нового підприємства і його діяльності, проведення торговельних операцій, забезпечення виконання контрактів, оподаткування й ліквідації підприємства, що дозволяє визначити рейтинг сприяння ведення бізнесу. Індикатори є рівноважними. При цьому не враховуються такі змінні, як макроекономічна політика, якість інфраструктури, кваліфікація робочої сили, коливання валютних курсів, думки інвесторів, безпека й рівень корупції. Проаналізовано динаміку зміни місця України в рейтингу Doing Business у 2012-2020 рр. Внесено пропозиції щодо суттєвого зменшення кількості платежів, подальшого підвищення рейтингів України в категорії «оподаткування».

Посилання

1. d’Aveni R. Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering / R. d’Aveni. N.Y. : The Free Press, 1994. P. 217–218
2. Herasymenko A.V. The evolution of competition theory in the history of economic thought of the XVIII–XX centuries. Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics. 2009. № 1. P. 102–114.
3. Efymenko T.I. Current issues of modern strategies for reforming tax systems. Finance of Ukraine. № 3. 2013. P. 7–26.
4. Efymenko T.I. Taxes in the institutional system of modern economy / T.I. Efymenko; NAS of Ukraine, Inst. of Economics and predict. K., 2011. 688 p.
5. Efymenko T.I. Public Finance Management System of Ukraine: Problems of Economic Security. Economy of Ukraine. Economy of Ukraine. 2018. № 11(684–685). P. 28–46. ISSN 25229303. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_11-12_4
6. Kelichavyi A.V. The evolution of competition: from the origin of the concept to modern features. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 2015. Is. 5(115). P. 58–63.
7. Kucher A.V. Scientific bases of evolution of competition theory. Bulletin of Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences. [online]. 2010. Is. 99. Access mode: http://www.khntusg.com.ua/node/795
8. Sych E.M., Boiko O.V. and Bigun U.V., 2012. Competition and competitiveness in the transport market: methodology of analysis. Problems of improving the efficiency of infrastructure : Coll. of scien. works. [online] № 34. Access mode: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/2510/2500
9. Kharchuk T.V. Etymological and legal principles of interpretation of the essence of competition. Galician Economic Bulletin. 2016. № 2. P. 61–69.
10. Doing Business 2020. Ease of Doing Business in Ukraine. https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
11. Doing Business 2012 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2011. 212 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf
12. Doing Business 2013 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2012. 282 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
13. Doing Business 2014 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2013. 316 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
14. Doing Business 2015 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2014. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
15. Doing Business 2016 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2015. 348 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
16. Doing Business 2017 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2016. 356 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
17. Doing Business 2018 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2017. 312 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/ Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
18. Doing Business 2019 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2018. 311 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
19. Doing Business 2020 / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 2019. 149 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
20. European Union (EU) – Doing Business 2020: Region Profile / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 80 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Profiles/Regional/DB2020/EU.pdf
21. Europe & Central Asia – Doing Business 2020: Region Profile / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 87 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Profiles/Regional/DB2020/ECA.pdf
22. East Asia & Pacific – Doing Business 2020: Region Profile / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. 78 р. [Electronic resource]. Access mode: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Profiles/Regional/DB2020/EAP.pdf
23. Directive on Administrative Cooperation (DAC). [Electronic resource]. Access mode: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/presentation_dac_evaluation_v3.pdf
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Олейнікова, Л. (2022). ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 111-115. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-20