МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

  • І.О. Щебликіна
  • З.В. Щебликіна
  • О.А. Данилова
Ключові слова: ризик, страхова компанія, фінансовий ризик, фінансовий стан, фінансові коефіцієнти, стійкість, диверсифікація, баланс, діяльність суб’єктів господарювання

Анотація

У даній статті визначена класифікація фінансових ризиків страхової компанії в умовах функціонування українського ринку страхових продуктів та приведений перелік відповідних методів за кожним видом ризику. Виділене визначення поняття «ризик менеджмент». Виділено специфічні завдання управління ризиками для страхових компаній. Охарактеризовані методи управління та мінімізації ризиків страхових компаній. Досліджено методи компенсації фінансових ризиків страхових компаній. Виявлені можливі причини настання таких ризиків. Зазначено чинники настання фінансової кризи у страховій компанії. Проаналізовані моделей оцінки настання банкрутства страхових компаній, а саме: українські моделі або ті моделі, що враховують специфіку функціонування підприємств на території України та моделі, які доцільно використовувати при аналізі діяльності страхової компанії, з урахуванням особливостей її фінансової звітності. Досліджені моделі оцінки ризиків настання банкрутства – модель Терещенко і модель Зайцевої, як моделей, що враховують специфіку функціонування українських підприємств, розраховані або саме на український ринок, або на весь пострадянський простір. Проведено комплексний аналіз формул аналізу можливості банкрутства підприємств і виділено ті, що є коректними для використання зі звітністю страхових компаній, які функціонують на ринку страхових послуг України. Зазначено, що серед методів усунення ризиків, які притаманні страховій компанії, можна виокремити такі: лімітування ризиків; розподіл ризику; резервування коштів; збір інформації щодо майбутніх подій та результатів. Досліджено, що для мінімізації наявних фінансових ризиків, які неможливо повністю усунути у страховій компанії, застосовуються такі методи, як ухилення від ризиків; локалізація ризиків.

Посилання

1. Tkachenko, A.M., & Yakos I.S. (2008). Metody otsinky pidpriemnytskogo ryzyku [Methods of business risk assessment]. Ekonomichnyi visnik Donbasu. Vol. 3. P. 136–139. [in Ukrainian]
2. Ponomarenko, T.V. (2016). Systematyzatsiya pidkhodiv do otsiniuvannia ekonomichnoi stiikosti pidpriemstva [Systematization of approaches to assessing the economic stability of the enterprise]. Naukovii visnik Khersoskogo derzhavnogo universitetu. Seriia: Ekonomichni nauki. Vol. 16(3). P. 43–47. [in Ukrainian]
3. Berzhanir, I.A. (2016). Diagnostika pokaznykiv likvidnosti pidpriemstv. Finansove zabezpechennia stalogo rozvitku ekonomiky Ukrainy [Diagnosis of liquidity indicators of enterprises. Financial support of sustainable development of the economy of Ukraine]. Uman : FOP Zhovtiy O.O. [in Ukrainian]
4. Gerasimova, I.Yu. (2016). Upravlinnia finansovymy ryzykamy strachovych kompanii z metoiu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Financial risk management of insurance companies to ensure economic security]. Ekonomichniy prostir. Vol. 11. P. 112–125. [in Ukrainian]
5. Zakon Ukrainy «Pro strachuvannia» [The Law of Ukraine «On the insurance»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian]
6. Zhikhor, O.B., & Baliasna, Yu.S. (2011). Upravlinnia finansovymy ryzykamy ta metody ich neitralizatsii na pidpriemstvi [Management of financial risks and methods of their neutralization at the enterprise]. Finansovokredytna diialnist: problem teorii ta praktyky. Vol. 2. P. 149–153. [in Ukrainian]
7. Tereshchenko, O.O. (2004). Antykryzove finansove upravlinnia na pidpriemstvi [Anti-crisis financial management at the enterprise]. Kyiv : KNEU. [in Ukrainian]
8. Riasnych, E.G. (2018). Modeli diagnostyky ta prognozuvannia bankrutstva [Bankruptcy diagnosis and prediction models]. Visnik Khmelnitskogo natsionalnogo universitetu. Vol. 2. P. 30–33. [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Щебликіна, І., Щебликіна, З., & Данилова, О. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 116-120. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-21