ГУМАНІСТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА

  • Г. В. Локарєва
Ключові слова: гуманізм, спрямованість, гуманістична спрямованість, професійна підготовка, професійне виховання, майбутній актор, освітній процес

Анотація

Зміст статті презентує основні питання проблеми гуманістичного спрямування професійного виховання майбутнього актора. Доведена актуальність та своєчасність вирішення зазначеної проблеми у зв’язку із сучасними соціальними та виховними суперечностями, які поcтають перед освітою. Проаналізовані дослідження та публікації, у яких започатковано вирішення цієї проблеми та які стали підґрунтям наукового пошуку автора у вирішенні теоретичних та практичних аспектів. Розкрито зміст детермінант базових понять проблеми та прийняті за робочі – «гуманізм», «спрямованість», «гуманістична спрямованість». Визначено педагогічні умови, які забезпечать оптимальну та ефективну організацію професійної підготовки й виховання студентів на основі гуманістичних ідеалів і цінностей.

Посилання

1. Філь О. В. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: книга для учителя. Москва: Просвещение, 1987. 190 с.
2. Гуманізм . Вікіпедія . URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гуманізм.
3. Донина О. И. Гуманизация образования и воспитания как социально-педагогический феномен. Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития». е-журнал. Вып. №2 (2010). URL: https://intellect-invest.org.ua/.../pedagog_editions_e- magazine_pedagogical_science_vypuski...
4. Локарєва Г. В. Функціональний потенціал художньо-естетичної інформації в підготовці майбутніх фахівців. Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. праць Вип. 2. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. С.18-25.
5. Опольська М. В. Проблема гуманізації професійної підготовки майбутнього фахівця. Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі начального закладу. Полтава: АСМІ, 2004. С.223-227.
6. Стадніченко Н. В. Професійне спілкування актора як засіб виявлення специфічних принципів театру. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2014. Вип. 36 (89). С. 375-378.
7. Станиславский К. С. Собрание сочинений: в 8 т. / Редкол.: М. Н. Кедров (гл. ред.) и др.; Москва: Искусство, 1954–1961. Т. 2: Работа актера над собой. Ч. 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. 421 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Локарєва, Г. В. (2018). ГУМАНІСТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 71-79. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1114

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають