ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ

  • Ю. В. Гончаренко
Ключові слова: пластика, імпровізація, танець, творча активність, майбутні актори

Анотація

Зміст статті полягає в дослідженні проблеми формування творчого потенціалу майбутніх акторів засобами пластичної імпровізації. Розглянуто науково-теоретичні та мистецтвознавчі підходи до означеної проблеми. Визначено зміст, форми та методи пластичної імпровізації, що спрямовані на формування творчої активність майбутніх акторів.

Посилання

1. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е. изд. Москва: Советская Энциклопедия, 1972. Т. 10. 592 с.
2. Гиршон А. Импровизация и хореография. URL: http://psitren.nm.ru/articles/improvez.html.
3. Гончаренко Ю. В. Творча та педагогічна спадщина А. Дункан у сучасній системі хореографічного виховання школярів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. К, 2005. Вип. 8, кн. 2. С. 346–349.
4. Гончаренко Ю. В. До питання формування педагогічних ідей щодо естетико-виховних можливостей хореографічної діяльності. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. статей. Серія: Педагогічні науки / голов. ред. Л. І. Міщик. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. № 2. С. 42 – 50.
5. Никитин В. Н. Пластикодрама: Новые направления в арт-терапии. Москва: Когито- Центр, 2003. 180 с.
6. Петрик Т.Д. Сучасні педагогічні методи професійної підготовки студентів театрального напряму до імпровізації як творчого самопочуття актора. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / голов. ред. Т.І. Сущенко. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. Вип. 9. С. 116–121.
7. Станиславский К. Работа актера над собой. Москва: Искусство, 1991. 200 с.
8. Станиславский К.С. Об искусстве театра: Избранное. Москва: ВТО, 1982. 510 с.
9. Толшин А.В. Импровизация в обучении актер: 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2014. 160 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Гончаренко, Ю. В. (2017). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 103-107. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1162

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають