ПЕДАГОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО М. ПЕТІПА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ХОРЕОГРАФІВ-ВИКОНАВЦІВ

  • Ю. В. Гончаренко
  • К. Г. Сай
Ключові слова: професійна майстерність, педагогічне новаторство, компетентність, хореографи-виконавці, хореографічна підготовка

Анотація

У статті на основі аналізу педагогічної та мистецтвознавчої літератури розкривається педагогічне новаторство видатного хореографа- балетмейстера М. Петіпа у формуванні професійної майстерності хореографів-виконавців. Досліджуються та узагальнюються його педагогічні методи та прийоми щодо підвищення рівня виконавської майстерності майбутніх хореографів-виконавців, які виступають рушійною силою задля пошуку новітніх підходів до організації їхньої фахової підготовки, що спрямовуються на формування в хореографів-виконавців професійних компетентностей. Визначається сутність розвитку професійної компетентності саме хореографів-виконавців, яка полягає в активізації їхніх особистісних і професійних якостей для успішної творчої самореалізації в майбутній хореографічній діяльності.

Посилання

1. Балет. Энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1981. 678 с.
2. Гончаренко Ю. В. Формування професійної компетентності хореографів-виконавців у педагогічній системі Ш. Дідло. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. Запоріжжя: Зап. нац. ун-т, 2015. № 1 (24). C. 5-9.
3. Деятельность Мариуса Петипа. URL: https://otherreferats.allbest.ru/culture/00193187_0.html.
4. Иванов Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и культурологическим. Интернет-журнал «Эйдос». 2007. URL: http://www/eidos.ru.
5. Мариус Петипа – вклад в развитие балета. URL: http://project-nsk.ru/school/article/id106.
6. Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. Ленинград: Искусство, 1971. 128 с.
7. Шишов С. Е., Кальней В. А. Мониторинг качества образования в школе. Москва: Пед. общество России, 1999. 85 с.
Опубліковано
2019-10-23
Як цитувати
Гончаренко, Ю. В., & Сай, К. Г. (2019). ПЕДАГОГІЧНЕ НОВАТОРСТВО М. ПЕТІПА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ХОРЕОГРАФІВ-ВИКОНАВЦІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 82-85. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/560

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають