АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І КРИТЕРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

  • Т.П. Голованова
Ключові слова: сталий розвиток, ґендерна рівність, соціалізація студентської молоді, дискримінація, насильство

Анотація

У статті подано результати аналізу ситуації ґендерної рівності в Україні, сформульовано актуальні завдання та критерії соціалізації студентської молоді в контексті міжнародних документів з проблем ґендерної рівності та демократії, подолання дискримінації і насильства.

Посилання

1. Ґендерні стратегії сталого розвитку України / За наук. ред. Л.С. Лобанової. - К.: Фенікс, 2004. – 432с.
2. Жіночі права: крок за кроком: Практичний посібник з використання міжнародного закону про права людини і механізмів захисту прав жінок у контексті прав людини. - К.: Основи, 1999. - 237 с.
3. Наші людські права: Посіб. з жіночих люд. прав: Пер. з англ. / Дж. Мертус, М.Дат, Н.Флауерс. – Ужгород: Карпати, 1996. – 202 с.
4. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – 121 с.
5. Доклад ООН о развитии человека за 2003 год. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: межгосударственная договоренность об избавлении человечесвта от нищеты / ПРООН. – Минск: Юнипак, 2003. – 368 с.
6. Мунтян І.С. Ґендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Одеса, 2004. –21с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Голованова, Т. (2006). АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І КРИТЕРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 46-52. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1712

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають