СУТНІСТЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

  • Т. П. Голованова
Ключові слова: мультикультуралізм, полікультурна освіта, толерантність, полікультурне середовище

Анотація

У статті представлено теоретичний підхід до поняття «полікультурна освіта». Зазначено актуальність та ризики полікультурної освіти в сучасних політичних, соціальних, культурних та економічних умовах українського суспільства. Теоретичні основи полікультурної освіти та зміст ключових понять розкриваються через концепти: освіта, культура, цінності, толерантність, міжкультурний діалог, різноманітність, культурний плюралізм. Підкреслюється, що мультикультурна освіта відкидає расизм та інші форми дискримінації в школах та суспільстві. Мультикультурна освіта стосується визнання цінностей, способу життя та символічних уявлень. Мультикультуралізм став загальною парадигмою розвитку навчальних програм на всіх рівнях освіти в США та Канаді. В Україні завдання полікультурної освіти вирішуються через етнічне виховання, громадянську, патріотичну, лінгвістичну та мовну освіту. Зазначається, що прийняття мультикультурної моделі освіти покладає серйозні зобов'язання на систему освіти і вимагатиме адаптації до нових високих норм та стандартів. Оскільки мультикультуралізм передбачає підтримку та збереження різноманіття, він повинен бути збалансований іншими заходами, спрямованими на досягнення національної консолідації. Перспективним напрямом є інтегративний підхід до взаємодії полікультурного, патріотичного, громадянського та гендерного виховання студентської молоді.

Посилання

1. Освітня реформа: результати та перспективи: інформ.-аналіт. зб. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentacii/Institut-zbirnik.pdf (дата звернення: 07.09.2019).
2. Competences for democratic culture - Living together as equals in culturally diverse democratic societies (2016) https://rm.coe.int/16806ccc07 (дата звернення: 07.09.2019).
3. Міграція і толерантність в Україні: зб. ст. / за ред. Я. Пилинського. Київ: Стилос, 2007. 191 с. URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/MigTol.pdf (дата звернення: 07.09.2019).
4. Bakhov I. S. Historical Dimension of the Formation of Multicultural Education in Canada. Pedagogika. 2015. Vol. 117. No. 1. P. 7-15. URL: http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/172 (дата звернення: 07.09.2019).
5. Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование. Москва: Нар. образование, 1999. 208 с. URL: http://pedlib.ru/ Books/6/0483/6_0483-7.shtml#book_page_top (дата звернення: 07.09.2019).
6. Council of Europe (2013). Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences. URL: http://www.sqild.se/Content/106426/Interculturalism-vs-Multiculturalism.pdf (дата звернення: 07.09.2019).
7. Степнік А., Будник О., Близнюк Т., Мазур П. Реґіональна і полікультурна освіта в Польщі та Україні. Журнал Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, 4 (1) (2017), С. 87–96. URL:file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/Downloads/jovspnu _2017_4_1_14.pdf (дата звернення: 07.09.2019).
8. Social change and education in Canada / [Еd.] R. Ghosh, D. Ray. 2nd ed. Toronto : Harcourt Brace Jovanovich, 1991, 323 p.
9. Gillispie D. H. (2011). Curriculum & schooling: Multiculturalism, critical multiculturalism and critical pedagogy. The South Shore Journal. URL:http://www.southshorejournal.org/index.php/issues/volume4-2011 https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/190319/2a5836b93124f200790476e08ecc4232.pdf (дата звернення: 07.09.2019).
10. Бахов І. С. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США: монографія. Київ: Центр уч. літ-ри, 2017. 320 с.
11. Попова О. В. Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects (Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти): навч. посіб. / Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського; Вид-ий дім «Гельветика», 2018. 172 с. URL:http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/609/1/Popova%20O_Multilingual%20education%20in%20 Ukraine%20theoretical%20and%20practical%20aspects.pdf (дата звернення: 07.09.2019).
12. Multicultural Education: Goals and Dimensions. URL: https://education.uw.edu/cme/view https://education.uw.edu/ cme/view (дата звернення: 07.09.2019).
13. Banks J. A. Multicultural Education – Development, Dimensions, and Challenges. Phi Delta Kappan. 1993. September. P. 7483. URL:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0091732X019001003 (дата звернення: 07.09.2019).
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Голованова, Т. П. (2019). СУТНІСТЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 19-22. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/501

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають