ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: система управління, персонал, якісна структура, трудові ресурси, плинність кадрів, показники руху, структура персоналу.

Анотація

Стаття присвячена питанням вдосконалення системи управління персоналом підприємства. Сучасні умови ринкової економіки обумовлюють необхідність розробки принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того, що основним резервом підприємства є працівники, а зовні - споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує персонал. Принципи, на яких базується система управління персоналом, потребують постійного оновлення та вдосконалення, оскільки ринкове середовище національних підприємств постійно змінюється. Тому визначено принципи управління персоналом підприємства, розглянуто чисельність та структуру персоналу, вивчено якісний склад трудових ресурсів магазину, визначено показники руху працівників, освітньо-кваліфікаційний рівень працівників. Також існує низка недоліків у поточній системі управління на підприємстві. Запропоновано шляхи вдосконалення системи управління персоналом на підприємствах в умовах глобалізації.

Посилання

1. Galaz L.V. Influence of labor potential on the competitive status of the enterprise / L.V. Galaz // Problems of formation and implementation of competition policy: aspects of youth entrepreneurship.– Lviv: «Manuscript Company Ltd»., 2009. p.76–84.
2. Kozak K.B. Research of personnel management problems in modern enterprises / K.B. Kozak // Theoretical and practical aspects of management. 2014. № 4. p. 52–54.
3. Repetatska V.V., Lyulchak L.O., Kroytor A.A. Modern tendencies and problems of personnel management /
V.V. Repetatska, L.O. Lyulchak, A.O. Kroytor // Economics. - 2012. № 5. p.113–116.
4. Vinohradskyi M.D., Belyaeva S.V., Vynohradska A.M., Shkanova O.M. Personnel management Teaching. manual. for universities. K.:CUL. 2006. 500 p.
5. Krushelnytska O.V. Personnel management [textbook] / O.V. Krushelnytska. К .: Condor, 2003. p.291–296.
6. Parkhomenko N.A. Theoretical principles of strategic personnel management / N.А. Parkhomenko // Bulletin of the V. Dahl East Ukrainian National University. - 2019. № 3 (133).
7. Oleksenko R.I. Management of human resources of enterprises in modern business conditions / R.I. Oleksenko // AgroSvit. 2010. № 14. 41 p.
8. Kolot AM "Motivation, incentives and evaluation of staff";tutorial –K: KNEU, 1998. p.224.
9. "Personnel management" textbook for universities / ed. A.I. Kibanova. 4th ed., Add. and revised M; Infra M., 2010. p.695.
Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Череп, О., & Власова , В. (2020). ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 15-19. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1400
Розділ
Економіка та управління підприємствами