ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МЕТИ І МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

економіка,Україна,інвестиції,інвестиційна мета,механізми підтримки інновації, світовий досвід,розвиток, фінансова стабільність.

Анотація

Сучасний стан економіки та екології в країні потребує нових підходів до діяльності підприємств, організацій, установ, і, перш за все, високого рівня культури управління, досконалих методів та механізмів застосування сталого розвитку, відповідальності керівника і кожної людини за свої рішення. Це викликає необхідність не тільки пошуку нових шляхів підвищення ефективності розвитку та діяльності людини, але і пошуку наукових основ, виявлення універсальних закономірностей розвитку і управління системами, причинно-наслідкових взаємозв’язків, які дозволяють обґрунтувати і застосувати моделювання ефективного управління розвитком інвестиційної діяльності, розвитком  держави, прогнозувати цей розвиток в найбільш упорядкованому напрямку,інновацій. В процесі реалізації основної мети розглянуто світовий досвід та приведені приклади розвитку  провідних країн. Враховуючи  з цього, метою даної статті є розширення погляду на інноваційне моделювання, формування інвестиційної мети в умовах сучасної країни ,комплексність та взаємоузгодженість необхідних інституційних зрушень, які повинні забезпечити необхідні умови для успіху реалізації інноваційної моделі розвитку підприємств в Україні.

Посилання

1.Law of Ukraine "On innovation activity", Kiev, July 4, 2002, N-1V - 04.
2. Law of Ukraine "On priority power in Ukraine", Kiev, 16 June 2003, No. 433-1В.
3. Investment Climate in Ukraine. [Electronic resource] .- Access mode: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat
4. Innovation model of development of an enterprise, as a primordial lanka economy / V.S. Tsipurinda // Culture of the peoples of the Black Sea region. - 2007. - No. 103. - S. 176-179. - Bibliogr.: 9 titles. - ukr.
5. Kozlovsky V.O. Innovation Management: Navch. colleague Kozlovsky V.O. - Vinnytsya: VNTU, 2007 .-- 210 p.
6. Kirichenko O. A. Investuvannya: pidruchnik / O. A. Kirichenko, S. A. Arokhin. - K.: Znannya, 2009. -573 p.
7.Zalutskyi V.P. (2009). Sutnist sotsialno-ekonomichnoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv: metody ta pryntsypy yikh zabezpechennia [The essence of socio-economic development of machine-building enterprises: methods and principles of their provision]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 19.11, 163-169 [in Ukrainian].
8. Sirko A.Iu. (2016). Sutnist ta vyznachennia poniattia ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstva [The essence and definition of the concept of economic development of the enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 14, 541-544 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Бабмідра, Д., & Слабоданюк , І. (2020). ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МЕТИ І МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: економіка,Україна,інвестиції,інвестиційна мета,механізми підтримки інновації, світовий досвід,розвиток, фінансова стабільність. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 76-79. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1416
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі