РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ «ЄВРОПА 2020: СТРАТЕГІЯ РОЗУМНОГО, СТАЛОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ» КРАЇНАМИ ЄС – КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ДЛЯ УКРАЇНИ

модель кругової економіки, стратегія економічного розвитку, інтенсивність НДДКР, ефективність використання ресурсів, податкова система.

Анотація

В статті розглядається реалізація ЄС цілей, визначених у Стратегії «Європа 2020: Стратегія розумного, стійкого та всеосяжного зростання». Проаналізовано реалізацію цілей стратегії в контексті окремих країн. Визначено необхідність вдосконалення тих самих сфер в Україні, що і в ЄС. Було з’ясовано, які цілі вже досягнуті та які цілі буде важко досягти вчасно ЄС. Ситуацію в тих самих сферах в Україні розглянуто та порівняно з європейською. Досліджено динаміку змін сукупної різниці у кількості людей, які живуть на межі бідності чи соціального відчуження порівняно з 2008 роком у ЄС. Визначено та порівняно частки різних секторів серед джерел інвестицій у дослідження та розробки (НДДКР) в ЄС та Україні. Встановлено, що реалізуючи стратегію «Європа-2020» ЄС планує поступово трансформувати свою економіку з лінійної в циркулярну модель. Визначено основні фактори зміцнення економіки ЄС відповідно до стратегії «Європа 2020». Досліджено основні причини, що змушують країни ЄС перейти до економіки замкненого циклу. Визначено характеристики моделі циркулярної економіки, а також позитивні та негативні наслідки перетворення економіки країн ЄС на циркулярну. Встановлено основні проблеми, з якими можуть зіткнутися країни ЄС під час переходу до моделі економіки замкненого циклу. Доведено необхідність перегляду системи оподаткування в ЄС та Україні з метою стимулювання суб'єктів господарювання до швидкого впровадження принципів циркулярної економіки. Обґрунтовано основні причини для проведення подібних реформ в Україні. Визначено пріоритетні сфери реформування в Україні.

Посилання

1. Di Wu (2014), A study on regional circular economy system and its construction, operation and suggestion for Shanghai, Michigan Technological University, available at: http://digitalcommons.mtu.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1757&context=etds.
2. Official site of the Ellen MacArthur Foundation, What is the circular economy?, available at: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy (access date May 3, 2020).
3. Official site of the Organisation for Economic Co-operation and Development, The State of Play on Extended Producer Responsibility (EPR): Opportunities and Challenges, available at: https://www.oecd.org/environment/waste/Global%20Forum%20Tokyo%20Issues%20Paper%2030-5-2014.pdf (access date May 3, 2020).
4. Official site of the Eurostat, Smarter, greener, more inclusive – indicators to support the Europe 2020 strategy, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy (access date May 3, 2020).
5. Official site of the Eurostat, Europe 2020 indicators, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access date May 3, 2020).
6. Official site of the Eurostat, Europe 2020 indicators – R&D and innovation, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation (access date May 3, 2020).
7. Official site of the State Statistic Service of Ukraine, Naukovi doslidzhennia i rozrobky u 2018 rotsi [Research and development in 2018], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date May 3, 2020).
8. Official site of the State Statistic Service of Ukraine, Osnovni pokaznyky rynku pratsi u 2010-2019 rokakh [The main indicators of the labor market in 2010-2019], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date May 3, 2020).
9. Official site of the project “Qualification Map of Ukraine”, Kvalifikatsiina mapa Ukrainy [Qualification map of Ukraine], available at: http://www.futureskills.org.ua/ua/map (access date May 3, 2020).
10. Official site of the Accounting Chamber of Ukraine, Zvit pro rezultaty analizu vykonannia zakhodiv z realizatsii stratehii podolannia bidnosti [Report on the results of analysis of the implementation of the Poverty Reduction Strategy], available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/23-3_2018/Zvit_23-3_2018.pdf (access date May 3, 2020).
11. Official site of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2017, available at: https://unfccc.int/documents/195605 (access date May 3, 2020).
12. Official site of the Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine, Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku [The Energy Strategy of Ukraine until 2035], available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555 (access date May 3, 2020).
13. Official site of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Zvit pro rezultaty stymuliuvannia ta vykorystannia enerhii, vyroblenoi z vidnovliuvanykh dzherel, v Ukraini za 2016-2017 rr. [Report on the results of stimulation and use of energy produced from renewable sources in Ukraine in 2016-2017], available at: https://saee.gov.ua/sites/default/files/2016-2017.pdf (access date May 3, 2020).
14. Official site of the State Statistic Service of Ukraine, Kintseve enerhospozhyvannia za 2007-2018 roky [Final energy consumption in 2007-2018], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/k_ensp_u.html (access date May 3, 2020).
15. Wijkman, A., Skonberg, C. (2016), The Circular Economy and Benefits for Society, The Club of Rome, available at: https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/10/The-Circular-Economy-Czech-Republic-and-Poland.pdf (access date May 3, 2020).
16. Gonda V. Vypolnenie czelej evropejskogo soyuza v oblasti klimata/energii v kontekste povysheniya energeticheskoj bezopasnosti [Reaching the European Union targets on climate/energy issues in the context of increasing energy security]. Actual problems of economics. 2015. № 12(174). P. 241-247.
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Корінний , С., & Кондратенко А., А. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ «ЄВРОПА 2020: СТРАТЕГІЯ РОЗУМНОГО, СТАЛОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ» КРАЇНАМИ ЄС – КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ДЛЯ УКРАЇНИ: модель кругової економіки, стратегія економічного розвитку, інтенсивність НДДКР, ефективність використання ресурсів, податкова система. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 84-89. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1418
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі