РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЖИТТЄВОЇ ПІДТРИМКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

виробництво, аналіз, конкурентоспроможність, збитки.

Анотація

Досліджено сучасний стан діяльності машинобудівних підприємств. Встановлено, що провідне місце серед галузей промисловості займає машинобудування, оскільки воно тісно пов'язане з іншими видами економічної діяльності. Зазначалося, що машинобудування займається виробництвом машин та обладнання, що забезпечують виробництво товарів та послуг підприємствами інших галузей, стимулюючи тим самим їх розвиток та розвиток економіки держави. Виокремлено основні проблеми розвитку машинобудівних підприємств, формування їх кошика збуту та, відповідно, фінансових результатів. Виконано аналіз обсягів виробництва промислової продукції та продукції підприємств машинобудівної галузі. Оцінено структуру виробництва машинобудівних підприємств. Проаналізовано частку прибуткових та збиткових підприємств, розкрито проблеми спотворення фактичного стану ефективності роботи промислових підприємств та підприємств машинобудівної галузі. Зазначалось, що з урахуванням виявлених проблем найважливішими завданнями керівників машинобудівних підприємств є зміна стратегії, виведення підприємства на якісно новий рівень та запровадження політики диверсифікації продукції та сфер діяльності , розширення асортименту та номенклатури продукції. Внесені пропозиції щодо шляхів розвитку машинобудівних підприємств з метою підвищення ефективності їх діяльності, засобів до існування та розвитку та конкурентоспроможності.

Посилання

1. Boreiko V. The threat of unprofitable enterprises for the economy of Ukraine / V. Boreiko // Development of the national economy: methodology and practice: Proceedings of the international scientific-practical conference on April 15-16, 2014, held on the basis of Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk ”, Ivano-Frankivsk. - Ternopil: Krok, 2014. - 285 p. - P. 55-57. [in Ukrainian].
2. Vasyltsiv T.G. Economic security of entrepreneurship of Ukraine: strategy and mechanisms of strengthening. - Lviv: Араl, 2008. - 386 с. [in Ukrainian].
3. Voinarenko M.P. Economic security of the enterprise in a competitive environment: a monograph / [Voinarenko M.P., Duda T.T., Lukianova V.V., Iaremenko O.F.] for science. ed. M.P. Voinarenko. - Khmelnytsky: KhNU, 2008. - 382 p. [in Ukrainian].
4. Maliuta L. I. LOSS OF ENTERPRISES - A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE (Post-conflict reasons for slowing down the development of machine-building enterprises). Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 2015, Issue 2 (12), Volume 1. - P. 140- 146. [in Ukrainian].
5. Nyzhnyk V.M. Ukraine on the way to European integration: economic security, the benefits of choice: a monograph / For general. ed. V.M. Nyzhnyk. - Khmelnytsky: KhNU, 2008. - 307 p. [in Ukrainian].
6. Turylo A.A. Evaluation of efficiency, effectiveness, productivity and loss of the enterprise: a monograph / A.A. Turylo, A.M. Turylo. - Kryvyi Rih: "Etude-Service", 2009. - 196 p. [in Ukrainian].
7. Nemtsova L.N., Kozliuk V.O., Shypyllo E.I. Analysis of trends in the development of mechanical engineering in Ukraine for 2008-2009 - D .: DNUET, 2010.- 204 p. [in Ukrainian].
8. Metz V.O. Economic analysis of financial results and financial condition of the enterprise : Textbook. - К .: High School, 2003. - 132с. [in Ukrainian].
9. Export Strategy of Ukraine. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Access mode: www / Presentation_on_Mashinery_ 2019. [in Ukrainian].
10. Statistics of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine: Main indicators of economic and social development of Ukraine, 2011. (http://www.me.gov.ua). [in Ukrainian].
11. Economic analysis: Textbook./ M.A. Boliukh, V.Z. Buchevskii, М.I. Gorbatok and others .; under ed. M.G. Chumachenko. - К .: KNEU, 2003. -556 с. [in Ukrainian].
12. Financial results of large and medium enterprises in 2018. State Statistics Service of Ukraine. Access mode: www.ukrstat.gov.ua[in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Лепьохін , О. (2020). РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЖИТТЄВОЇ ПІДТРИМКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: виробництво, аналіз, конкурентоспроможність, збитки. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 101-105. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1421