ЗАСТОСУВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

банк, банківський сектор, банківські послуги, розвиток, криза, антикризове регулювання.

Анотація

У даній статті висвітлено поняття «антикризове регулювання» та розглянуто методи та інструменти такого регулювання, визначено основний напрям розвитку сфери банківських послуг в умовах кризи. Проаналізовано діяльність комерційних банків у сучасних нестабільних економічних умовах. У статті досліджено функції та  економічний вплив комерційних банків на мікрорівні , запропоновано методи поліпшення банківських послуг згідно з актуальним економічним середовищем. Запропоновано методи та підходи до формування стабільного розвитку сфери банківських послуг в України в період кризи.

В умовах ринкової економіки банки відіграють ключову роль у підтримці економіки, виступають як інститути, діяльності яких спрямовано на одержання прибутку та які самостійно приймають рішення щодо власних ризиків. Ускладнення діяльності банків та зростання конкуренції на ринку банківських послуг, який функціонує в складних економічних умовах (зокрема в умовах кризи) обумовлює необхідність контролю за його діяльністю та якістю наданих послуг. А отже, при регулюванні ринку банківських послуг повинні бути досліджені та враховані усі аспекти застосування як державних заходів впливу, так і саморегулювання.

Актуальність даного дослідження полягає в виявленні зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на економіку та на банківську систему зокрема, а також в аналізі та прогнозуванні вірних кроків регулювання банківських послуг та подальшого розвитку банківського сектору в Україні.

Посилання

1. Pro banky i bankivsʹku diyalʹnistʹ: Zakon Ukrayiny vid 07.12.2000 №2121 [About Banks and Banking: Law of Ukraine dated 07.12.2000 №2121]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/conv [in Ukrainian].
2. Stubaylo, T.S. (2013). Bankivsʹki kryzy: prychyny ta naslidky [Banking crises: causes and consequences]. Innovatsiyna ekonomika - Innovative economy, 11(49), 168 – 174 [in Ukrainian].
3. Pokatayeva, O. V. & Davydkova, N. M. (2014). Pidkhid do otsinky rozvytku rynku bankivsʹkykh posluh [Approach to assessing the development of the banking services market]. Ekonomika ta derzhava - Economy and the state,8, 22 – 26 [in Ukrainian].
4. Statystyka Natsionalʹnoho banku Ukrayiny [Statistics of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 [in Ukrainian].
5. Statystyka Natsionalʹnoho banku Ukrayiny [Statistics of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs [in Ukrainian].
6. Sayt novyn «Biznes Tsenzor» [Site of news: "Business Censor"]. Retrieved from:https://biz.censor.net.ua/resonance/3165041/scho_oznacha_znijennya_oblkovo_stavki_natsonalnogo_banku [in Ukrainian].
7. Pryvat24 dlya biznesu [Privat24 for business]. Retrieved from: https://otp24.privatbank.ua/v3/#!/news/1381730 [in Ukrainian].
8. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny [National Bank of Ukraine]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/about/covid19 [in Ukrainian].
9. Pryvatbank: veb – sayt [Privatbank: website]. Retrieved from: https://privatbank.ua/ [in Ukrainian].
10. Oshchadbank: veb – sayt. [Oshchadbank : website]. Retrieved from: https://www.oschadbank.ua/ [in Ukrainian].
11. OTP Bank: veb – sayt. [OTP Bank: website]. Retrieved from: https://www.otpbank.com.ua/ [in Ukrainian].
12. Rayffayzen Bank Avalʹ: veb – sayt [Raiffeisen Bank Aval: website]. Retrieved from: https://www.aval.ua/ [in Ukrainian].
13. Alʹfa Bank: veb – sayt [ Alpha Bank: website]. Retrieved from: https://alfabank.ua/ [in Ukrainian].
14. Baranovsʹkyy, O. I. (2009). Antykryzovi zakhody uryadiv i tsentralʹnykh bankiv zarubizhnykh krayin [Anti-crisis measures of governments and central banks of foreign countries.]. Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny - Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 8-19.
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Кушнір , С. О., & Геворгян , Г. А. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ БАНКАМИ УКРАЇНИ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ: банк, банківський сектор, банківські послуги, розвиток, криза, антикризове регулювання. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 106-110. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1422