ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

корпоративне управління, детермінований хаос, фінансова стратегія, конкурентоспроможність.

Ключові слова: корпоративне управління, детермінований хаос, фінансова стратегія, конкурентоспроможність.

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання формування корпративної фінансової стратегії в реальному секторі економіки. Показано, що розробка і реалізація виграшних стратегій, «створення майбутнього» вимагає виявлення або використання принципово нових можливостей. Першопроходець завжди отримує право формувати свої правила гри, стабілізувати новизну. Цьому сприяє застосування теорії хаосу, яка дозволяє створювати методи діагностики прихованих впливів, маніпулювання і деструктивного латентного управління конкурентоспроможністю та стратегією розвитку.

Зазначено, що корпоративна фінансова стратегія є невід’ємною складовою частиною та важливим елементом системи менеджменту підприємства, посідаючи центральне місце серед його функціональних стратегій, визначає основні напрями підвищення ефективності управління його фінансовою діяльністю та розвитку фінансових відносин з контрагентами. Складність формування стратегії пов’язана з необхідністю врахування безлічі динамічних, нечітких, не завжди таких, що формалізуються цілей і орієнтирів, тому виникає вірогідність формування стратегії на основі суперечливих орієнтирів. Таким чином, стратегія є моделлю цілей, дій, можливостей корпорації на стратегічну перспективу, в основу створення і реалізації якої покладено організацію та управління фінансовими й іншими ресурсами системи. Ідеальною системою можна вважати таку систему, яка за допомогою зміни стратегії своєї поведінки на деякому етапі розвитку пристосовується до існуючої прогнозованої динаміки зовнішнього середовища і стабілізує свою ентропію на рівні природного.

Посилання

1. Bilyk M. D. (2015). Rozrobka financovoi strategy na pidpriemstvi. [Development of financial strategy at the enterprise]. Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukraini. Formation of market relations in Ukraine, 6, 158–164. [in Ukrainian].
2. Bugay V.Z, & Riznik V.S. [2017]. Formuvanya finansovoi strategiyi pidpryemstva v suchasnih umovah [Formation of the financial strategy of the enterprise in modern conditions]. Visnik Zaporizkogo naztionalnogo universitetu. Ekonomichni nauki. Bulletin of Zaporizhia National University. Economic sciences, 3. 20–26. [in Ukraine].
3. Pestovska Z.S. & Gritsenko E.G. (2017). Formuvanya finansovoi strategii pidpriyemstva na osnovy modifikatsii sistemi sbalansovanih pokaznikiv. [Formation of the financial strategy of the enterprise on the basis of modification of the system of balanced indicators]. Akademichniy oglyad. Academic review, 2, 21–31. [in Ukraine].
4. Serdyukov K.G. & Malyshkina K.Y. (2018). Sutnisna kharakteriatika korporativnoi finansovoi strategii gospodaryuyuchogo subekt. [The essential characteristics of the corporate financial strategy of the business entity]. Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences, 1, 258–266. [in Ukraine].
5. Khudik О.B. (2017). Obgruntuvanya finansovoi strategii na osnovy sistemnogo analysu. [Substantiation of financial strategy based on system analysis]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, 2 (1), 114–121. [in Ukraine].
6. Shapurova O.O. (2018). Pidkhodi do formuvanya finansovoi strategii promislovogo pidpriyemstva: teoretichny ta praktichny aspekty. [Approaches to the formation of the financial strategy of an industrial enterprise: theoretical and practical aspects]. Bulletin of Odessa National University. Series: Economics. T. 23, 6, 113–118. [in Ukraine].
7. Bazika S.K. (2018). Byudzhetne planuvanya yak instrument finansovogo strategichnogo upravlinya. [Budget planning as a tool of financial strategic management]. Investments: practice and experience, 18, 114–118. [in Ukraine].
8. Mann S. (1992). Teoriya khaosa I strategicheskaya misl. [Chaos theory and strategic thought]. Parameters. Retrieved from http: // conservatism. org / konservatizm / theory / 080310032055.xhtml. [in Ukraine].
9. Babyak N.D. & Bilotska I.A. (2018). Biznes seredovishche – korporativni finansovi strategii: problemy sinkhronizatsii v Ukraine. [Business environment - corporate financial strategies: problems of synchronization in Ukraine]. Intelligence XXI, 6, 137–141. [in Ukraine].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Кущик , А. П. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ: корпоративне управління, детермінований хаос, фінансова стратегія, конкурентоспроможність. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 111-115. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1424