ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ

Ключові слова: інвестиційна привабливість державних компаній, відповідальні інвестиції, оцінка, інвестиційне середовище.

Анотація

У статті проведено формування теоретичних концептів та підходів до ідентифікації  державних компаній як суб’єктів відповідального інвестування у контексті посилення їх інвестиційної привабливості. В ході даного дослідження було визначено, що серед українських вчених дослідження державних компаній у контексті їх фінансової ефективності, інвестиційної привабливості для діяльності у сфері сталого розвитку лише набувають популярності. Висвітлені лише окремі практики відповідальної діяльності компаній, в основному приватних. Доведено, що в умовах зростання частки державних компаній серед найбільш впливових корпорацій світу постає нагальне питання оцінювання їх інвестиційної привабливості виходячи не лише з традиційних індикаторів фінансової ефективності, але й здатності створювати цінність для суспільства на відповідальних засадах, що втілена в ESG – критеріях та відповідним їм індикаторам. Розглянуто ряд індикаторів та методик щодо визначення інвестиційної привабливості компанії. У ході дослідження виявлено, що мобілізація інвестиційних ресурсів, його алокація в інфраструктурні проекти, з урахуванням ESG – критеріїв через державні підприємства створює підвалини для загального економічного піднесення, не лише у таргетованих секторах стратегічного значення, куди спрямовуються інвестиції. Участь державних підприємств у інвестиційній підтримці нових галузей економіки чи тих, які потребують реструктуризації, може стати альтернативою запровадження спеціальних податкових режимів.

Посилання

1. Carrots and Sticks. (2020). Sustainability reporting policy: Global trends in disclosure as the ESG agenda goes mainstream. Retrieved from https://www.carrotsandsticks.net/reporting-instruments/?status=Forthcoming&status=Current
2. Catalysts for public value creation? Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf
3. Hsu, Po-Hsuan and Liang, Hao and Matos, Pedro, Leviathan Inc. and Corporate Environmental Engagement (2018). Darden Business School Working Paper No. 2960832. Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=2960832 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2960832
4. It’s China’s World. Retrieved from https://fortune.com/longform/fortune-global-500-china-companies/
5. Kowalski, P. (2013). State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications / P. Kowalski. OECD Trade Policy Papers, – No. 147. –OECD Publishing, Paris. Retrieved from https://doi.org/10.1787/5k4869ckqk7l-en.
6. KPMG/GRI: Carrots and sticks – Sustainability reporting policies worldwide – today’s best practice, tomorrow’s trends. 2013. Retrieved from https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/carrots-andsticks.pdf
7. Kwiatkowski G., Augustynowicz P. (2015). State-Owned Enterprises in the Global Economy – Analysis Based on Fortune Global 500 List / Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf
8. OECD (2005). Comparative Report on Corporate Governance of State-owned Enterprises. Retrieved from https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
9. Plastun A., Makarenko I., Yelnikova Y. and Bychenko D. (2019). Optimal investment portfolio selection from the largest Ukrainian companies: comparative study of conventional and responsible portfolios/ A. Plastun, I. Makarenko, Y. Yelnikova and D. Bychenko. – S.: Public and Municipal Finance. –– №8(1), – Р. 44-53. doi:10.21511/pmf.08(1).2019.04
10. The World Bank, (2006). Held by the Visible Hand – the Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets. Retrieved from https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/396071468158997475/held-by-the-visible-hand-the-challenge-of-state-owned-enterprise-corporate-governance-for-emerging-markets
11. Leus D. V. Portfelʹne investuvannya yak instrument finansovoho zabezpechennya staloho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Portfolio investment as a tool for financial support of sustainable development of Ukraine's economy]: Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: SumSU 2014. - 24 Р. [in Ukrainian].
12. Romanʹok T. V. Vidpovidalʹne investuvannya v transnatsionalʹnomu biznesi [Responsible investing in transnational business] : Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev - 2014.. - 22 Р. [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Єльнікова , Ю. В. (2020). ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 136-139. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1428