ДОСВІД РОЗВИНЕННИХ КРАЇН СВІТУ, ЩОДО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Ключові слова: страхування, страховий ринок України, страховик, страхувальник, іноземний досвід страхування.

Анотація

Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. У статті розглянуто  проблеми формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, зокрема, для України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. Висвітлено досвід організації страхових відносин у розвинутих країнах світу, можливості його застосування для подальшого розвитку ринку страхування України. Проаналізовано діяльність страхових ринків США, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії та Японії. Виявлено, що формування розвинутого ринку страхових послуг в Україні з урахуванням тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн впливає на стабільний розвиток національної економіки, розвиток світової економіки, міжнародних відносин та забезпечення сприятливих умов для ринкової трансформації. Обґрунтовано низку пропозицій щодо впровадження міжнародних стандартів страхування в Україні.

Посилання

1. Baranovsky, O.I. (2004). Finansova bezpeka v Ukrayini (metodologiya ocinky ta mexanizmy zabezpechennya) [Financial security in Ukraine (valuation methodology and mechanisms)]. Kiev: KNTEU
2. Basilevich, V.D. (2014). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya: Pidruchnyk [Economic Theory: Political Economy: A Textbook]. Kiev: Znannia
3. Vnukov, N.M. (2014). Rozvytok rynkiv finansovkh poslug v umovakh yevropejskoyi integraciyi [Development of financial services markets in the context of European integration]. Kharkiv: Exclusive
4. Zaletov, O.M. (2013). Sutnist i pryncypy korporatyvnogo strakhuvannya [The essence and principles of corporate insurance]. Finansy, oblik i audyt - Finance, accounting and audit, 1, 56-62
5. Osadets, S.S. (2002). Strakhuvannia [Insurance]. Kiev: KNEU.
6. Poddyorgin, Ya.A. (2016). Funktsionuvannia fondovoho rynku Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Functioning of the stock market of Ukraine: the state and prospects of development]. International scientific journal, 3, 134-142
7. Filoniuk, O.F. (2009). Strakhovyi rynok Ukrainy yak obiekt derzhavnoho rehuliuvannia [The Ukrainian insurance market as an object of state regulation]. Investytsii: praktyka ta dosvid - Investments: practice and experience, 22,73-77
8. Mnykh, Ye.V. Ferents, I.D. (2000). Ekonomichnyi analiz finansovykh rezultativ ta finansovoho stanu [Economic analysis]. Lviv: Armiia Ukrainy
9. Mnykh, M.V. (2007). Ekonomichnyi zmist ta forma nadannia strakhovykh harantii subiektam pidpryiemnytskoi diialnosti [Economic content and form of providing insurance guarantees to business entities]. Ekonomika ta derzhava, 1, 31-32
10. Furman, V. (2020). Mify i realnist kredytuvannia v Ukraini. Retrieved from https://dt.ua/finances/mifi-i-realnist-kredituvannya-v-ukrayini-338378_.html
11. Zakon «Pro strakhovyi nahliad ta pro Rechnyka zastrakhovanykh» [Law on Insurance Supervision and the Glossary of Insureds]. Retrieved from http://www.rzu.gov.pl
12. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników podpisana przez Prezydenta. Retrieved from https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,993, nowelizacja-ustawy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-signed-przez-prezydenta-.html
13. International Insurance Fact Book 2017. Retrieved from http://www.iii.org/publications/ international-insurance-fact-book-2017
14. Strakhova industriia Velykoi Brytanii [Insurance industry of Great Britain]. Retrieved from https://forinsurer.com/public/03/04/17/1041
15. Sait Strakhovoi kompanii "Sviss Klasik Laif" [Website of Swiss Classic Life Insurance Company]. Retrieved from https://swiss-cl.com.
16. Abramitova D.R. (2014). Analysis of the world market of insurance services. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/
17. Sudarykova Y.A. (2014). Mezhdunarodnoe strakhovanye [International insurance]. Saratov: SSEI.
18. Khudyakov A.I. (2010). Teoryia strakhovanyia [Insurance theory]. Moscow: Status.
19. Kozmenko O. V., Kozmenko S. M., Vasylieva T. A. (2014). «4P» marketynhu strakhovykh kompanii ["4P" of marketing of insurance companies]. Sumy: University Book.
20. Sigma No 4/2015. World insurance in 2017. Retrieved from http://media.swissre.com/documents/sigma4_2017_en.pdf
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Череп, А., & Рибакова , Д. (2020). ДОСВІД РОЗВИНЕННИХ КРАЇН СВІТУ, ЩОДО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 140-143. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1429