АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Н.М. Проскуріна
  • А.В. Конєва
Ключові слова: електронна комерція, оподаткування, суб’єкт господарювання, електронні документи, Інтернет-торгівля

Анотація

У статті досліджено та систематизовано діючу нормативно-правову базу з питань реєстрації, регулювання господарської діяльності, здійсненні розрахункових операцій, ведення бухгалтерського обліку та системи оподаткування на підприємствах, що здійснюють діяльність за допомогою мережі Інтернет з метою визначення векторів її подальшого розвитку та удосконалення. Аналіз проведено на основі Конституції України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерції», Закону України «Про захист прав споживачів», Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Дослідження відбувалося з використанням методів систематизації та узагальнення. Виділено ключові проблемні аспекти правового регулювання сфери електронної комерції в Україні. Проаналізовано поняття, особливості та проблеми ведення електронного бізнесу, що дало можливість запропонувати шляхи удосконалення законодавчого регулювання даної сфери. Одним із головних проблемних аспектів оподаткування у сфері інтернет-торгівлі визначено існування продавців які є незареєстрованими юридичними або фізичними особами. Визначено, що усі зазначені недоліки ускладнюють оцінку обсягів отриманих доходів у даній сфері та, як наслідок, значно зменшують надходження податків та зборів до державного бюджету країни. Тому, з метою пошуку методів детінізації та стимулювання розвитку сфери електронної комерції запропоновано варіанти зменшення податкового навантаження на зазначені суб’єкти господарської діяльності.

Посилання

1. Boreyko N.M. Specifics of e-commerce in the domestic segment of the Internet. Business navigator. 2020. Vip. 2(58). Pp. 87–93. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/58_2020/58_2020.pdf (access date: 08.12.2021).
2. Palamarenko Yu.O. Features of accounting and taxation in online commerce. Accounting and finance. 2012. № 1. Pp. 63–66. URL: http://magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-buhgalterskogo-obliku-i-opodatkuvannya-v-internettorgivli.html (access date: 08.12.2021).
3. Goncharuk M.O. E-commerce as a form of business: accounting aspect. Bulletin of ZhSTU. 2012. № 3(61). Pp. 29–31.
4. Tovkun L.V., Fedorovskaya M.A. Current issues of legal regulation of e-commerce in Ukraine. Legal scientific electronic journal : electron. science. profession. kind. 2020. № 9. Pp. 282–286. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/71.pdf (access date: 24.11.2021).
5. Chizhevskaya L.V., Kulik V.A. Problems of formation of accounting policy of e-business enterprises in Ukraine. Scientific Bulletin of PUET. 2015. № 3. Pp. 171–178.
6. Kuzhelyuk A.V. Internet commerce: implementation and accounting. Global and national economic problems. 2016. № 9. pp. 797–801. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/163.pdf (access date: 20.11.2021).
7. Shaleva O.I. E-commerce : textbook. Kyiv : Center for Educational Literature, 2011. 216 p.
8. Pleskach V., Borodachova N. How the Government of Ukraine to develop state policy in the field of e-commerce : analytical document. 2018. Pp. 37–41. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commercecivicsy nergyua2018.pdf (access date: 28.12.2021).
9. Constitution of Ukraine : Law of Ukraine of. June 28, 1996 № 254k / 96-VR. Date of update: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (access date: 12.11.2021).
10. Economic Code of Ukraine : Law of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI. Date of renovation: 19.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (access date: 26.12.2021).
11. Tax Code of Ukraine : Law of Ukraine of 02.12. 2010 № 2755-VI. Date of update: 22.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (access date: 24.12.2021).
12. Criminal Code of Ukraine : Law of Ukraine of April 5, 2001 № 2341-III. Date of update: 25.11.2021. URL: https: // https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2341-14 # Text (access date: 30.11.2021).
13. On e-commerce : Law of Ukraine of 03.09.2015 № 675-VIII. Date of update: 16.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (access date: 12.11.2021).
14. On consumer protection : Law of Ukraine of 12.05.1991 № 1023-XII. Date of update: 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (access date: 12.11.2021).
15. Rules for the sale of goods to order and outside commercial or office premises : Order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 19.04.2007 № 103. Date of renovation: 02.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1181-07#Text (access date: 09.12.2021).
16. Rules of retail trade in non-food products : Order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 19.04.2007 № 104. Date of update: 02.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07#Text (access date: 06.12.2021).
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Проскуріна, Н., & Конєва, А. (2022). АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 57-61. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-10
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці