РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • А.В. Білоус
  • С.О. Кушнір
Ключові слова: банківський нагляд, НБУ, економічні нормативи, аналіз, закон, регулювання, вдосконалення, фінансова установа

Анотація

В статті розглянуто сутність банківського нагляду, наведено визначення зазначеного поняття різними науковцями. Відповідно до проаналізованого сформульовано власне визначення банківського нагляду. У банківській діяльності всі фінансові установи повинні дотримуватися банківського нагляду, оскільки результат роботи банків залежить від якості роботи самого банку, коректної поставленої задачі та досягнення певних цілей. Захист інтересів вкладників, кредиторів, попередження банкрутства та скрутного фінансового становища, змусили НБУ впровадити в діяльність банків ряд певних економічних нормативів, які є засобом моніторингу фінансового становища банківської установи та є обов’язковими до виконання. Наведені дані щодо виконання економічних нормативів НБУ відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Проведено аналіз виконання економічних нормативів основними комерційними та державними банками України за 2018–2020 роки. Проаналізовано загальна сума регулятивного капіталу банків за 2019–2021 роки. У банківській діяльності України є необхідність розробки заходів та інструментів банківського нагляду з метою його вдосконалення та підвищення. Для посилення ролі і значення банківського нагляду, зниження вірогідності ліквідації банків в Україні, рекомендовано здійснити відокремлення органу банківського нагляду від НБУ та відповідно створити Державну службу нагляду банківської діяльності, яка повинна самостійно регулювати діяльність державних банків та комерційних банків. Розроблено організаційну структуру Державної служби нагляду банківської діяльності. Рекомендовано додати до річної звітності перелік показників, які надавали б можливості додаткового контролю банківському нагляду НБУ та усували представлення банками некоректних даних про свою діяльність.

Посилання

1. Kostenko, V.V. (2015) Theoretical Aspects of Banking Supervision in Ukraine. Global and National Economic Problems. Kyiv. [in Ukrainian]
2. Panaseiko, I.M. & Huba, M.O ( 2015). Banking Supervision as a Tool to Ensure the Stability of the Banking System in Ukraine. Finance and Credit. Kyiv. [in Ukrainian]
3. Indicators of the Banking System. Website of the National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 [in Ukraine]
4. Zakon of Ukraine “On the National Bank of Ukraine” [The Law of Ukraine “On the National Bank of Ukraine”]. Retrieved from https://nbuportal.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36668 [in Ukraine]
5. Indicators of the banking system. Website of the National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/?art_id=34442&cat_id=34798593 [in Ukraine]
6. On approval of the Regulation on the Implementation of Financial Monitoring by Banks : Resolution of the National Bank 19.05.2020 № 65. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text [in Ukraine]
7. Banking regulation and supervision. The essence and meaning. Scientific Bulletin of Kherson State University. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_11 [in Ukraine]
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Білоус, А., & Кушнір, С. (2022). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ДЛЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 99-104. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-18