АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ

  • В.О. Лось
  • О.І. Макаренко
  • К.С. Стукало
Ключові слова: авторегресійна модель, високотехнологічний сектор, динаміка, прогноз, структура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки обсягів виробництва підприємствами високотехнологічного сектору промисловості України, з виробництва: хімічних речовин і хімічної продукції; основних фармацевтичних продуктів і препаратів; комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів, електричного устаткування. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку високотехнологічного сектору економіки, проаналізовано сутність даного поняття. Проаналізовано структуру високотехнологічного сектору промисловості України та встановлено, що за період з 2012 р. по 2019 р. розвиток досліджуваних галузей має позитивну тенденцію: найбільші темпи зростання спостерігаються у галузі виробництва медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів (збільшення у 2,2 рази), а найменші – у галузі виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування (зростання на 3%). Проведено аналіз динаміки та структури розвитку високотехнологічних галузей промисловості України. Побудовано ряд авторегресійних моделей, оцінено їх точність та якість. Моделі перевірено на автокорельованість залишків за двома критеріями: Дарбіна-Уотсона та Неймана. За отриманими результатами розрахунків встановлено, що автокореляція в моделях відсутня. На основі побудованих моделей розроблено прогноз розвитку високотехнологічного сектору промисловості України. Результати прогнозування свідчать про збереження існуючих тенденцій у досліджуваних галузях.

Посилання

1. Serhieieva, L., Makarenko, O., & Chudaieva I., Us G. (2019) Assessment of Trends in the Development of the Ukrainian Economy Based on the Structural Shifts Analysis. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2422. P. 54–65. Retrieved from: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper05.pdf
2. Vyrobnytstvo ta rozpodil valovoho vnutrishn’oho produktu za vydamy ekonomichnoi diial’nosti [GDP by production method and gross value added by type of economic activity]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/[in Ukrainian].
3. Heyets, V.M., & Semynozhenko, V.P. (2006). Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative Perspectives]. Kharkiv : Konstanta. [in Ukrainian]
4. Melnykova, O.V., & Oliynyk, Yu.O. (2019). Analiz struktury ta dynamiky rozvytku vysokotekhnolohichnykh haluzej vyrobnytstva v Ukraini [Analysis of the structure and dynamics of the development of high-tech manufacturing industries in ukraine]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. No. 3(71). P. 72–78. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-11 [in Ukrainian]
5. Natsional’na ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku : Postanova KMU vid 03.03.2021 r. № 179 [National economic strategy for the period up to 2030 : Resolution of the Cabinet of Ministers of 03.03.2021 № 179]. kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [in Ukrainian]
6. Bilotserkivsky, O.B. (2017). Prohnozuvannia vysokotekhnolohichnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Forecasting for the high-tech sector of the economy of Ukraine. Economy and Society]. Ekonomika i suspil’stvo. No. 11. P. 573–577. [in Ukrainian]
7. Ivanova, V.V. (2008). Tendentsii rozvytku vysokotekhnolohichnoho sektoru ekonomiky [Trends in the development of the high-tech sector of the economy]. Visnyk DDFA: Ekonomika. No. 1. P. 67–73. Retrieved from: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1725 [in Ukrainian]
8. Pruschkivska, E.V. & Tkachuk, A.M. (2019) Sutnist’ na struktura vysokotekhnolohichnoho sektoru natsional’noi ekonomiky [Substance and structure of the high-tech sector of the national economy]. Ekonomichnyj visnyk. No. 2. P. 43–52. Retrieved from: https://doi.org/10.33271/ev/66.043 [in Ukrainian]
9. Salikhova, O.B. (2009) Metodolohichni pidkhody do otsinky vysokotekhnolohichnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Methodological approaches to the assessment of the high tech sector in Ukraine’s economy]. Ekonomika ta prohnozuvannia. No. 3. P. 75–85. [in Ukrainian]
10. Fedulova, L.I. (2009) Stan ta problemy Ukrainy v konteksti rozvytku rynkiv vysokotekhnolohichnykh tovariv ta posluh [State and Problems of Ukraine in the Context of Highly Technological Commodities and Services Market Development]. Nauka ta innovatsii. Vol. 5. No. 3. P. 40–48. [in Ukrainian]
11. Science and Engineering Indicators 2018. Retrieved from: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf
12. Obsiah vyroblenoi produktsii (tovariv, posluh) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diial’nosti [The volume of products (goods, services) produced by enterprises by type of economic activity]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]
13. Podatkovyj kodeks Ukrainy zi zminamy [Tax Code of Ukraine with amendments]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8012 [in Ukrainian]
14. Maksyshko, N. & Vasylieva, O. (2019) Diagnostics of persistence for quotes dynamics in high-tech stock markets. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2422. P. 467–478. Retrieved from: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper38.pdf
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Лось, В., Макаренко, О., & Стукало, К. (2022). АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 133-139. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-24
Розділ
Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці