УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: економічна стійкість, стабільність, функціональна підсистема, управління сталим розвитком.

Анотація

У статті розкрито проблему управління економічною стійкістю підприємства як основи економічної безпеки держави. Обґрунтувано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендацій щодо підвищення фінансової стійкості задля забезпечення стабільної роботи підприємства. Описано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на ринкові умови, ефективність і результативність економічної діяльності підприємств. На підставі комплексного підходу виділено основні функціональні підсистеми підприємства, до яких відносяться фінансова, виробнича, технологічна, організаційна, ринкова (включаючи цінову), соціально-екологічна, інвестиційна та ін. Проаналізовано можливість впливу роботи кожної підсистеми окремо та створення умов для вільного маневрування грошовими коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання, а також сприяння безперервному процесу виробництва і реалізації продукції. Сформульовано принципи формування та структуру алгоритму управління стійким розвитком підприємства. Будь-яка оцінка, заснована на розрахунку тільки кількісних показників, не розкриває механізму підтримки сталого розвитку підприємства. Поряд з кількісними показниками необхідно також використовувати і якісні, оскільки такий підхід сприяє поглибленому розумінню проблеми розвитку економічної стійкості підприємства. Формування алгоритму стійкого розвитку підприємства повинно здійснюватися на основі таких принципів: цілісність  ̶  взаємопов'язаність і підпорядкованість усіх складових системи, комплексність  ̶  вимагає врахування всіх передбачуваних факторів впливу, безперервність  ̶  регулювання впливу в міру надходження нової інформації, реалізація процесу регулювання повинна носити безперервний характер, адекватність ̶ відповідність системи закономірною дійсності. Реалізація процесу сталого розвитку будь-якого підприємства  ̶  певні логічні дії, спрямовані на вирішення проблем стійкості підприємства. Головним завданням керівництва є розробка стратегії, яка передбачає майбутній стійкий розвиток підприємства, а далі ̶ поетапну реалізацію і внесення поправок до обраної стратегії за допомогою управління і короткострокового планування.

Посилання

1. Antonyuk, G.Y. (2006). Zovnishni chynnyky konkurentospromozhnosti promyslovosti [External factors of competitiveness industry in the conditions]. Lviv: LKA [in Ukrainian].
2. Baranovskyj, O.I. (2011). Finansova bezpeka v Ukrayini (metodologiya ocinky ta mexanizmy zabezpechennya) [Financial security in Ukraine (valuation methodology and assurance mechanisms)]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
3. Gadzevych, O.I. (2014). Osnovy ekonomichnogo analizu i diagnostyky finansovoyi diyalnosti pidpryyemstv [Fundamentals of economic analysis and diagnostics of financial activity of enterprises]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
4. Dokiyenko, L.M. (2015). Udoskonalennya procesu upravlinnya finansovoyu stijkistyu pidpryyemstv promyslovosti yak neobxidna peredumova pidvyshhennya yix konkurentozdatnosti [Improving the process of financial stability management of industrial enterprises as a necessary prerequisite for increasing their competitiveness]. Kyiv: KNU [in Ukrainian].
5. Kyzym, M.O. (2013). Ocinka i diagnostyka finansovoyi stijkosti pidpryyemstva [Evaluation and diagnostics of financial stability of the enterprise]. Xarkiv: INZhEK [in Ukrainian].
6. Kosteczkyj, V.V. (2010). Sutnisno-teoretychni pidxody do vyznachennya finansovogo zabezpechennya diyalnosti pidpryyemstva [Essential-theoretical approaches to the definition of financial support for the activity of the enterprise]. Kyiv: KNU [in Ukrainian].
7. Kryvyczka, O.R. (2012). Planuvannya prybutku pidpryyemstva pry vyznachenni strategiyijogo rozvytku [Enterprise profit planning in determining its development strategy]. Kyiv: KNU [in Ukrainian].
8. Laryonov, Y.K. (2013). Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
9. Mizyuk, B.M. (2010). Strategichne upravlinnya [Strategic Management]. Lviv: Magnoliya plyus [in Ukrainian].
10. Samsonova, K.V. (2009). Faktory vplyvu na finansovu stijkist pidpryyemstva [Factors of influence on the financial stability of the enterprise]. Lviv: Magnoliya plyus [in Ukrainian].
11. Yalovyj, G.K. (2011). Konceptualni pidxody do vyznachennya finansovoyi stijkosti [Conceptual Approaches to Determining Financial Sustainability]. Kyiv: EksOb [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-04-08
Як цитувати
Шмиголь , Н., & Касянок , М. (2020). УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (1 (45), 51-55. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/335
Розділ
Економіка та управління підприємствами