ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • О.В. Коротаєва
Ключові слова: інноваційний розвиток підприємства, класифікація, напрям інноваційного розвитку підприємства, стратегія інноваційного розвитку підприємства.

Анотація

У даній статті розглядається інноваційна стратегія розвитку підприємства як один із основних факторів розвитку конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано наявні підходи до побудови стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств. Встановлено, що підхід до управління інноваційним розвитком підприємства можна визначити як стратегічний менеджмент. Встановлено, що раціональність стратегії інноваційного розвитку підприємства має пріоритетне значення, збільшуючи вартість економічних і соціальних наслідків її реалізації рішень і дій. Визначено мету дослідження – обґрунтування доцільності формування стратегії інноваційної активності промислових підприємств як запорука зміцнення конкурентних позицій, задоволення потреб споживачів, подальший розвиток підприємства. Результати розвитку будь-якого бізнесу значною мірою залежать від комбінації стратегій, які він обирає, та інструментів, які він використовує для цього. Інноваційна стратегія є однією з основних стратегій розвитку підприємства. Інноваційна стратегія – це план, який використовується компанією для заохочення прогресу в технологіях або послугах, часто шляхом інвестицій у дослідження та розробки. Метою є створення механізму ефективного організаційно-економічного управління, який може сприяти інноваційному розвитку підприємства. Інноваційні стратегії необхідні компаніям, які хочуть отримати конкурентну перевагу. Адже сучасні ринкові умови передбачають швидкий темп життєвих циклів продукції, щодня виробляються нові відкриття та вироби. У цій статті представлено актуальність інноваційних стратегій та типи інноваційних стратегій, які розглядаються різними авторами. Висвітлено проблематику даної теми, авторів, які досліджували дане питання. Показано основні завдання інноваційної стратегії. Розглянуто етапи її формування і принципи побудови. Проаналізовано, що те, чи є інноваційний процес революційним чи еволюційним, залежить від напрямку, який обирає компанія, а також від її ефективної стратегії інноваційного розвитку. Крім того, рівень інтелектуальних ресурсів компанії та людського інтелектуального капіталу також відіграватимуть значну роль у визначенні результату цього процесу Зроблено висновок, що процес визначення напряму інноваційного розвитку цих підприємств можна порівняти з розробкою стратегії інноваційного розвитку Визначено, що інноваційну стратегію організації слід розглядати як систему дій підприємства, спрямовану на досягнення довгострокових цілей його діяльності, подальший розвиток, зміцнення конкурентних позицій, задоволення потреб споживачів, забезпечення сталого попиту на продукцію, через використання комплексних міркувань зовнішнього та внутрішнього середовища, впливу, визначення стратегічних інноваційних цілей та показників розвитку та формування на цій основі системи напрямків інноваційного розвитку, типів ринкової стратегічної поведінки, розподілу інноваційних досягнень тощо. Визначено питання, на які потрібно відповісти при формуванні стратегії: Як інновації створюють цінність для потенціалу клієнтів? Як компанія розподілить свою вартість інновації, які їх породили?

Посилання

1. Bozhanova O.V., Prokhorova V.V. (2020). Stratehichno-oriientovani napriamy innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva – [Strategically Oriented Trends of Innovative Development of an Industrial Enterprise]. Economics Bulletin. No. 2. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2020/2/EV20202_132-140.pdf [in Ukrainian]
2. Denysenko M.P., Lesiuta N.Yu. Osnovni aspekty formuvannia innovatsiinoi stratehii rozvytku pidpryiemstva – [The Main Aspects of the Formation of an Innovative Strategy for the Development of the Enterprise]. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18886/1/PIONBUG_2021_P046-047.pdf [in Ukrainian]
3. Didchenko O.I. (2015). Sutnist poniattia “innovatsiinyi rozvytok” pidpryiemstva – [The Essence of the Concept of “Innovative Development” of the Enterprise]. Economic Bulletin of the Ukrainian State University of Chemical Technology. . No. 2. P. 36–41. [in Ukrainian]
4. Efremov O.S. (2012). Vzaiemozviazok osnovnykh elementiv stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva – [Interrelation of the Main Elements of the Strategy of Innovative Development of the Enterprise]. Marketing and Innovation Management. No. 1. P. 228–233. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ [in Ukrainian]
5. Zakharchenkov A.S. (2012). Problemy ynnovatsyonnoho razvytyia promyshlennykh predpryiatyi v Ukrayne y formyrovanye stratehyi ynnovatsyonnykh preobrazovanyi – [Problems of Innovative Development of Industrial Enterprises in Ukraine and Formation of Strategies of Innovative Transformations]. Business Inform. No. 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-innovatsionnogo-razvitiya-promyshlennyh-predpriyatiy-v-ukrainei-
formirovaniestrategiy-innovatsionnyh-preobrazovaniy [in Russian]
6. Zolevska M.I. (2018). Rozroblennia innovatsiinoi stratehii pidpryiemstva – [Development of an Innovative Strategy of the Enterprise]. Scientific Notes of TNU named after V. I. Vernadskyi. Series “Economics and Management”. Vol. 29(68). No. 6. URL: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/15.pdf [in Ukrainian]
7. Filippova S.V. (2014). Innovatsiinyi rozvytok promyslovoho pidpryiemstva yak obiekt stratehichnoho upravlinnia – [Innovative Development of an Industrial Enterprise as an Object of Strategic Management]. Economy. Management. Business. No. 3. P. 124–129. [in Ukrainian]
8. Cherep A.V., Cherep O.G, Shvets Yu.O. Teoretyko-metodychni osnovy rozrobky modeli innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia shliakhom vykorystannia ekonomichnoho mekhanizmu – [Theoretical and Methodological Foundations of the Development of a Model of Innovative Activity of Machine-building Enterprises through the Use of an Economic Mechanism]. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article [in Ukrainian]
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Коротаєва, О. (2024). ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 17-20. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-01
Розділ
Економіка та управління підприємствами