ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ПРИ УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ АУТСОРСИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

  • С.С. Чеверда
  • Д.М. Янкін
Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, data mining, бізнес-аналітика, управління проектами, проектний офіс, аналіз даних, прийняття управлінських рішень, інформаційні технології.

Анотація

У статті здійснено комплексне дослідження можливостей застосування сучасних методів бізнес-аналітики та інтелектуального аналізу даних для оптимізації процесів управління проєктами в умовах аутсорсингової ІТ‑компанії. У роботі обґрунтовано актуальність проблеми, пов’язаної з лавиноподібним зростанням обсягів даних під час реалізації IT‑проектів та можливостями інноваційних технологій їх інтелектуального аналізу для виявлення прихованих закономірностей. Критично проаналізовано наукові праці провідних фахівців з питань управління проєктами, інформатизації, проте констатовано відсутність комплексних досліджень стосовно аналізу даних саме для проєктних офісів. Для досягнення мети дослідження проведенно ґрунтовний аналіз сутності та можливостей бізнес-аналітики й інтелектуального аналізу даних, детально розглянуто їхню роль в управлінні сучасними організаціями та науково обґрунтовано переваги впровадження в проєктних офісах аутсорсингових компаній. Дослідженню практичного використання інструментів бізнес-аналітики й інтелектуального аналізу даних для вирішення конкретного завдання пошуку нових проєктів у маркетинговій діяльності ІТ‑аутсорсингової компанії. Детально проаналізовано ефективні методики збору, обробки та аналізу даних щодо клієнтів, ринку, конкурентів, каналів комунікації тощо. Отже, у статті здійснено комплексне дослідження теоретичних засад та прикладних аспектів використання передових інструментів бізнес-аналітики й інтелектуального аналізу даних з метою удосконалення та оптимізації маркетингової діяльності сучасного проєктного офісу аутсорсингової ІТ‑компанії шляхом прийняття своєчасних обґрунтованих управлінських рішень на основі глибинного аналізу наявних масивів даних.

Посилання

1. Kerzner H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
2. PMI (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute.
3. OGC (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2®. TSO (The Stationery Office).
4. Cooper D.F., Grey S., Raymond G. & Walker P. (2005). Project risk management guidelines: Managing risk with ISO 31000 and IEC 62198. John Wiley & Sons.
5. Schein E.H. (2010). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.
6. Davenport T.H. (2013). Process innovation: Reengineering work through information technology. Harvard Business Press.
7. DeLone W.H. & McLean E.R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems. Vol. 19(4). P. 9–30.
8. Kaplan R.S. & Norton D.P. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business Press.
9. Sutherland J. & Schwaber K. (2016). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Crown Business.
10. Saldana J. (2015). The Coding Manual for Qualitative Researchers. Sage Publications Ltd.
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Чеверда, С., & Янкін, Д. (2024). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ПРИ УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ АУТСОРСИНГОВОЇ КОМПАНІЇ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 38-42. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-05
Розділ
Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці