АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ

  • І.С. Варламова
  • О.М. Рибалко
  • Д.С. Яцун
Ключові слова: облік витрат АТП, товарно-транспортна накладна, калькулювання собівартості автомобільних перевезень, міжнародні стандарти обліку послуг транспортними компаніями, податкове законодавство.

Анотація

У статті досліджуються підходи до документального оформлення та бухгалтерського обліку автомобільних пасажирських перевезень. Розглянуті основні проблемні аспекти щодо нормативно-правового врегулювання даного напрямку підприємницької діяльності. Одним з питань, які висвітлені в цій статті є відсутність узагальнених регламентацій документального оформлення первинних документів. Систематизовані сезонні особливості надання послуг з перевезення та підтримання у належному технічному стані засобів виробництва. В статті розглянути питання складності ведення первинного обліку надання послуг автотранспортними компаніям, у розрізі надання послуги транспортування товарів. Відсутність єдиного нормативно-правового підходу до вимог заповнення первинних документів, спричиняє суперечки в облікових процесах постачальника та споживача послуг АТП. Наступний аспект, на який привернута увага, це суперечка між технічною необхідністю оновлення рухомого складу та відсутністю шляхів прискореного формування джерел фінансування резервів оновлення.

Посилання

1. Valuev B.I. (2011). Organizational possibilities of deepening integration processes in enterprise management. Scientific works of the Kirovohrad State Technical University. Series “Economic sciences”. Vol. 1. Issue 4. Kirovohrad : KDTU. P. 17–22.
2. Hrytsak N. (2007).Organization of internal audit of motor transport enterprises. Accounting and audit. No. 2. P. 37–40.
3. Appendix to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 25, 2009 No. 207 “List of documents required for the carriage of goods by road transport in domestic traffic”.
4. Zagorodniy A.G. (2011). Accounting: basics of theory and practice : textbook / A.G. Zagorodniy, G.O. Partyn, L.M. Pylypenko. 4th ed., revision. and additional. Kyiv : Znannia. 550 p.
5. Kononenko O. (2011). Transport and procurement costs: accounting and distribution. Taxes and accounting. No. 40(295). P. 40–47.
6. Kostyuchenko V.M. (2011). Accounting and analysis of the activity of a group of enterprises as a single economic unit : monograph / MES of Ukraine; International Institute of Management (MIM-Kyiv). Kyiv : Center of Educational Literature. 504 p.
7. Kuznetsova S.A. (2011). Accounting in enterprise management : teaching guide / Tavriya State Agrotechnological University.
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Варламова, І., Рибалко, О., & Яцун, Д. (2024). АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 43-47. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-06
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці