СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Н.М. Проскуріна
  • А.В. Конєва
Ключові слова: електронна комерція, торгівля, Інтернет-торгівля, реалізація, товари, послуги, роботи.

Анотація

На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні існує значна кількість негативних факторів та умов, що гальмують розвиток підприємницької діяльності в країні. Але не дивлячись на величезну кількість перепон, які спричинені як зовнішніми так і внутрішніми чинниками, суб’єкти господарської діяльності не тільки стало функціонують, але й постійно розвиваються заради підтримки української економіки. В умовах сьогодення одним із основних видів підприємницької діяльності, що вдало реалізуються на державному ринку та забезпечують розвиток економіки держави є електронна комерція. Виникнення та розповсюдження глобальної інформаційної системи Інтернет призвело до певних революційних відкриттів та охоплюю майже усі сфери людської діяльності. Під впливом шаленого темпу розповсюдження інформаційних технологій змінюються не тільки існуючі напрями ведення бізнесу, але й постійно з’являються нові. Мінливість умов ведення підприємницької діяльності на сучасному етапі розвитку економічних відносин вимагає більшої уваги щодо досліджень сутності, проблем, сучасного стану та векторів удосконалення електронної комерції в Україні.

Посилання

1. Sak T.V. (2020). Electronic trade in Ukraine: state, trends, development prospects. Marketing and digital technologies. No. 3. P. 73–85. URL: https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/112/105 (access date: 09/30/2023).
2. Malyuta I.A. (2019). Analysis of the current state and prospects for the development of Internet trade in Ukraine. Efficient economy. No. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/51.pdf (access date: 09/30/2023).
3. Proskurina N.M., Koneva A.V. (2021). Electronic commerce: features of the accounting system. Economy and society. No. 4. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/34 (access date: 09/30/2023).
4. Yudin O.M. Electronic commerce systems: creation, promotion and development. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/548 (access date: 10/01/2023).
5. Shaleva O.I. (2015). Electronic commerce : training. manual. Kyiv : Center for Educational Literature. 216 p.
6. On electronic commerce : Law of Ukraine dated September 3, 2015 No. 675-VIII. Date of update: 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (date of application: 01.10.2023).
7. Chaffey D. (2009). E-business and E-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall. Italy. Р. 103–105.
8. Bilyavska Yu.V. (2016). Regulation of electronic commerce in Ukraine. A young scientist. No. 10(37). P. 336–339.
9. Leading e-commerce retailers worldwide in 2022 and 2027, based on forecasted sales. URL: https://www.statista.com/statistics/1316966/e-commerce-sales-retailers-worldwide/ (access date: 01.10.2023).
10. In the 17 months of the war, the leading retail chains of Ukraine have almost restored the pre-war number of operating stores and are ready to grow further (infographic). URL: https://rau.ua/novyni/torgovelni-merezhi-17-misjaciv/ (access date: 01.10.2023).
11. Kovtun T.D. (2020). Current state and prospects for the development of global and domestic electronic commerce markets. Information technologies in the economy. No. 4. P. 296–303.
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Проскуріна, Н., & Конєва, А. (2024). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 52-55. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-08
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці