АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЛАТВІЇ: ОСНОВНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ АСПЕКТИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • О.Р. Саєнко
  • В.В. Сьомченко
  • І.С. Хведчик
  • Ю.М. Губницька
Ключові слова: оподаткування, податкова система, прямі та непрямі податки, економічний розвиток, фінансово-економічна діяльність, ставки податку, адміністрування податків.

Анотація

У статті розглянуто систему оподаткування та її вплив на активізацію підприємницької діяльності, проведено порівняльний аналіз діючих систем оподаткування Латвії та України, висвітлено їх недоліки, переваги, вплив на розвиток країни, діяльність суб’єктів господарювання та добробут громадян, проведено аналіз порядку податкового адміністрування та механізму оподаткування прямими та непрямими податками. Проблема використання зарубіжного досвіду податкового реформування у рамках гармонізації української податкової системи зі світовою є надзвичайно актуальною, особливо за теперішніх економічних умов. В результаті проведеного дослідження проаналізовано чинне податкове законодавство України, що втілене в нормах Податкового кодексу, у порівнянні з податковим законодавством Латвії. На прикладі моделі системи оподаткування Латвії обґрунтовано її ефективність при використанні достатньо високого рівня податкових відрахувань. У рамках поставленої мети проаналізовано стан системи оподаткування Латвії за 2017–2023 рр., досліджено індекс економічної свободи Латвії в динаміці та його вплив на розвиток підприємницької діяльності. Зазначено, що процес оподаткування повинен сприяти реалізації політики зайнятості, впливати на розподіл доходів у напрямку забезпечення справедливості, а також створити бар’єр для використання тіньових схем сплати податків. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів щодо вдосконалення вітчизняної системи оподаткування.

Посилання

1. Central Statistical Bureau Republic of Latvia. URL: http://www.csb.gov.lv/ [in English]
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. URL: http://www.ur.gov.lv/ [in English]
3. Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/ country/ukraine [in English]
4. Tendentsiyi tinovoyi ekonomiky – [Trends of the shadow economy]. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrayiny – Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki [in Ukrainian]
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Саєнко, О., Сьомченко, В., Хведчик, І., & Губницька, Ю. (2024). АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЛАТВІЇ: ОСНОВНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ АСПЕКТИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 56-59. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-09
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці