ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ КОН’ЮНКТУРНИХ ЗМІН ОБУМОВЛЕНИХ ВСТУПОМ УКРАЇНИ ДО ЄС, У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ), В КОНТЕКСТІ ЗМІН ПАРАДИ

  • Б.М. Андрушків
  • А.В. Череп
  • Н.Б. Кирич
  • О.Б. Бойко
  • Д.М. Себко
Ключові слова: кон’юнктура ринку, кон’юнктурні зміни, національні традиції, наука, Європейський Союз, об’єднана громада, адміністративно-територіальна реформа, підприємство, мотив, парадигма, баланс інтересів.

Анотація

У статті розкрито процес трансформації національної економіки до Європейських стандартів і традицій, в умовах воєнного і повоєнного періодів розвитку українського суспільства, періодичних кон’юнктурних змін. Визначено роль і місце у цих перетвореннях різних форм управління суспільною діяльністю в т. ч. і науковою у контексті адміністративно-територіальної реформи. Вивчено вплив ринкових чинників на формування повоєнних Європейських позицій України з урахуванням діючих реформ, в умовах об’єднаних територіальних громад. Розглянуто процеси і методи управління в системі кон’юнктурних змін, які обумовлені екстремальними, воєнним обставинами. Здійснений аналіз мотивів, якими керуються суб’єкти господарювання (підприємства) залежно від рівня їх володіння важливими ресурсами. Встановлено необхідність зміни парадигми розвитку ринку, національних, маркетингових і наукових традицій сформованих ще у радянський та посттоталітарний періоди і переорієнтування їх на кон’юнктурні зміни Європейського взірця. Актуалізована важливість визначення перспективних цілей та поетапного удосконалення управління суб’єктами господарювання (підприємствами), розробки стратегій їх досягнення і переведення на європейські вектори розвитку. Запропоновано формування організаційно-економічного механізму досягнення встановленої мети при максимально ефективних результатах. Згідно з обраною концепцією удосконалення діяльності суб’єктів господарювання (підприємств ОТГ), доцільно розглядати розширення адаптивних можливостей та адаптивного потенціалу. Це можна досягти шляхом впровадження системи моніторингу ринків збуту, матеріально-технічного постачання, фінансово-кредитних та інвестиційних секторів, ринків технічних та технологічних інновацій, макроекономічних процесів та функціонування валютного ринку. Також важливим є врахування соціально-політичних змін на зарубіжних ринках і можливість змін напрямків моніторингу відповідно до реакції на ринкову кон’юнктуру.

Посилання

1. Andrushkiv B.M., Kyrych N.B., Ratynskyi V.V. et al. (2022). Analityka sotsio-informatsiinoho rozrizu ekonomichnykh ta voienno-oboronnykh problem v Ukraini na suchasnomu etapi – [Analysis of the Socio-informational View of Economic and Military and Defense Problems in Ukraine at the Current Stage]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. No. 1(42) P. 114–120.
2. Andrushkiv B., Romanska I. (2011). Marhinalizatsiia i hlobalni nebezpeky ekonomiky – [Marginalization and Global Economic Dangers.] Materialy 15-oi naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia (14–15 hrudnia 2011 r.). Ternopil : TNTU. P. 247.
3. Andrushkiv B., Hrushko V. (2020). Zminy paradyhm rozvytku ekonomiky, panivnykh form kapitalu ta novi vyklyky suchasnykh transformatsii – [Shifts in Economic Development Paradigms, Dominant Forms of Capital and New Challenges of Modern Transformations]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. Vyp. 2(23). P. 34–45. doi: 10.33108/sepd2020.02.034
4. Horban N. Informatsiina viina tryvaie. Top-5 feikiv pro Lviv – [The Information War Continues. Top 5 Fakes about Lviv]. Tvoie misto. URL: http://tvoemisto.tv/news/informatsiyna_viyna_tryvaie_top5_feykiv_pro_lvi
5. Kulakov V.I. (2016). Upravlinski pidkhody do pidvyshchennia adaptovanosti pidsystem pidpryiemstva do rynkovoi koniunktury. Suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva ta finansovo-ekonomichnoho potentsialu rehionu – [Management Approaches to Increase the Adaptability of Enterprise Subsystems to Market Conditions. Modern Problems and Prospects for the Development of Entrepreneurship and the Financial and Economic
Potential of the Region]. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii (m. Zaporizhzhia, 11 lystopada 2016 r.). U 2-kh chastynakh. Zaporizhzhia : Zaporizka derzhavna inzhenerna akademiia. Ch. 1. P. 129–132.
6. Kulakov V.I. (2009). Funktsionuvannia pidpryiemstva v systemi koniunkturnykh zmin tsilovykh rynkiv – [The functioning of an Enterprise in the System of Conjuncture Changes of the Target Markets]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Series “Ekonomichni nauky”. № 6. T. 2(142). P. 43–46.
7. Medouz Donella, Yorhen Randers, Dennis Medouz (2018). Mezhi zrostannia. 30 rokiv potomu – [Growth Limits. 30 Years Later.] Kyiv : Pabulum. P. 464.
8. Rekun I.I. (2016). Instytutsionalna zmina paradyhmy ekonomichnoi bezpeky. Instytutsionalnyi vektor ekonomichnoho rozvytku – [Institutional Shift of Economic Security Paradigm]. Institutional Vector of Economic Development. Melitopol : Vyd-vo KPU. Vyp. 8(2). P. 57–65.
9. Sorokivska O.A. (2016). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv maloho biznesu v umovakh konfliktnykh sytuatsii: innovatsiini pidkhody – [Management of Economic Security of Small Business Enterprises in Conflict Situations: Innovative Approaches] : monohrafiia. Ternopil : FOP Palianytsia V.A. P. 382.
10. Franchuk V.I. (2015). Teoretyko-metodolohichni zasady ekonomichnoi bezpeky aktsionernykh tovarystv – [Theoretical and Methodological Principles of Economic Security of Joint-stock Companies] : monohrafiia. Lviv : Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. P. 400.
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Андрушків, Б., Череп, А., Кирич, Н., Бойко, О., & Себко, Д. (2024). ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ КОН’ЮНКТУРНИХ ЗМІН ОБУМОВЛЕНИХ ВСТУПОМ УКРАЇНИ ДО ЄС, У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ), В КОНТЕКСТІ ЗМІН ПАРАДИ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 65-70. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-11
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі