РИНОК ЗЕМЛІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ

  • О.В. Гамова
  • А.В. Дуков
  • А.І. Павленко
Ключові слова: ринок землі, ціноутворення, орендна плата, раціональне землекористування, земельні ресурси, земельні відносини, приватна власність, досвід країн ЄС.

Анотація

У статті досліджуються перспективи розвитку ринку землі та його особливості. Обґрунтовано, що необхідність вирішення питання щодо раціонального використання земель сільськогосподарського призначення є основою для розробки стратегії розвитку територій та об’єднаних територіальних громад. Доведено, що основою реформування в галузі земельних відносин та формування ефективного ринку землі є два принципових положення: забезпечення належного рівня та якості життя населення; підтримка соціальної справедливості. Акцентовано увагу на тому, що потенціал національного земельного фонду визначає можливості та створює значні перспективи, дає конкурентні переваги на міжнародному рівні. Зазначені потенційні можливості можуть бути реалізовані лише за умови розробки та реалізації ефективної моделі відносин власності, яка передбачає збалансування інтересів учасників ринку землі та визначила місце України як держави з стійкою конкурентною позицією на світовому ринку на основі раціонального природокористування та ефективного використання ресурсів загалом. Обґрунтовано, що незначні можливості щодо купівлі-продажу земельних ресурсів, що можна визначити такими чинниками: відсутність фінансових можливостей у переважної більшості населення, тобто незначний рівень платоспроможності для придбання землі; низка питань у сфері земельних відносин залишаються неврегульованими і незрозумілими; незначний рівень розвитку ринкової інфраструктури; непрозорість механізму ціноутворення на земельні ресурси; неготовність сільського населення долучатися до процесів купівлі-продажу землі; наявність ризиків щодо процесу купівлі-продажу землі тощо. Визначено, що основою реформування в галузі земельних відносин та формування ефективного ринку землі є два принципових положення: забезпечення належного рівня та якості життя населення; підтримка соціальної справедливості. Акцентовано увагу на тому, що переважна більшість галузей економіки пов’язана з раціональним землекористування, що обумовлює важливість правильної координації та регулювання ринку землі.

Посилання

1. Vasyliev S.V., Oleksiuk V.O. (2018). Teoretychni zasady rynku zemel silskohospodarskoho pryznachennia – [Theoretical foundations of the agricultural land market]. Ahrosvit. № 9. P. 9‒14. [in Ukrainian]
2. Hadzalo Ya.M., Luzan Yu.Ia. (2017). Zemelna reforma: problemy i perspektyvy rozvytku ahrarnoi ekonomiky – [Land reform: problems and prospects for the development of agrarian economy]. Ekonomika APK. № 1. P. 5‒14. [in Ukrainian]
3. Kolesnyk I.A. (2003). Formuvannia rynku zemel v Ukraini – [Formation of the land market in Ukraine]. Ekonomika APK. 2003. № 7. P. 129‒132. [in Ukrainian]
4. Lupenko Yu.O., Khodakivska O.V. (2016). Naukovi zasady zaprovadzhennia rynkovoho obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia – [Scientific principles of introduction of market circulation of agricultural lands]. Ekonomika APK. 2016. № 12. P. 5‒15. [in Ukrainian]
5. Martyniuk M.P. (2017). Rynok zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini: stan ta perspektyvy zaprovadzhennia – [Market of agricultural land in Ukraine: status and prospects of implementation]. Ekonomika APK. 2017. № 3. P. 15‒21. [in Ukrainian]
6. Paskhaver B.I. (2009). Rynok zemli: svitovyi dosvid ta natsionalna stratehiia – [Land market: world experience and national strategy]. Ekonomika APK. 2009. № 3. P. 47‒53. [in Ukrainian]
7. Sabluk P.T. (2019). Rynok zemli na chasi – [The land market is in time]. Visnyk ahrarnoi nauky. 2019. № 4(793). P. 82‒86. [in Ukrainian]
8. Martyn A.H. Rozvytok zemelnykh vidnosyn v Ukraini u serednostrokovii perspektyvi: tsili ta zavdannia – [Development of land relations in Ukraine in the medium-term perspective: goals and objectives]. Zemelna spilka Ukrainy. URL: http:// www.zsu.org.ua [in Ukrainian]
9. Vartist silskohospodarskykh zemel ta yikh orendy u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukraini – [The cost of agricultural land and its lease in the countries of the European Union and Ukraine]. Zemelnyi visnyk Ukrainy. URL: http://zemvisnuk.com.ua/page/vart-st-zemel-ta-kh-orendi [in Ukrainian]
10. Ahrarna reforma v Ukraini – [Agrarian reform in Ukraine] / P.I. Haidutskyi, P.T. Sabluk, Yu.O. Lupenko ta in. ; za red. P.I. Haidutskoho. Kyiv : NNTs IAE, 2005. 424 s. [in Ukrainian]
11. Lazarieva O.V., Mas A.Yu., Borysevych K.Yu. (2021). Vyvchennia yevropeiskoho dosvidu funktsionuvannia rynku zemli ta yoho perspektyv v ukrainskykh realiiakh – [Study of the European experience of the functioning of the land market and its prospects in Ukrainian realities]. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2021. № 17. P. 33‒38. [in Ukrainian]
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Гамова, О., Дуков, А., & Павленко, А. (2024). РИНОК ЗЕМЛІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 86-90. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-15
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі