НОРМАТИВНА ОСНОВА ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ АКТОРА МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ: СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ

  • Л. О. Гринь
Ключові слова: вокальний процес, нейрофізіологічний фактор, якості вокального голосу, вокально-технічні навички

Анотація

У статті розглянуто систему принципів як нормативну основу вокальної підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру. До системи принципів увійшли три блоки: загальнодидактичні принципи навчання та принципи фундаментальної підготовки академічної манери співу. На основі цих блоків розроблено принципи розвитку вокального голосу майбутнього актора. Систему принципів вокальної підготовки майбутнього актора становлять положення й вимоги до організації та проведення навчально- виховного процесу, що визначають напрям, стратегію і зміст практичних дій викладача та студента.

Посилання

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ: Віпол, 2007. 174 с.
2. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник. Київ: НМАУ, 1994. 320 с.
3. Зданович А. П. Некоторые вопросы вокальной методики. Москва: Музыка, 1965. 148 с.
4. Зязюн І. А. Пріоритетні принципи дидактики сучасної професійної освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: зб. наук. праць. Харків, 2000. Вип. 1. С. 11–19.
5. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. Москва: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского; Институт психологии РАН; Центр «Искусство и наука», 2002. 496 с. с илл.
6. Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / под ред. Ю. К. Бабанского. 2-е изд., допол. и перераб. Москва: Просвещение, 1988. 479 с.
7. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. Москва: Музыка, 1974. 263 с.
8. Юцевич Ю. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: навч.-метод. посіб. для виклад. студ. мист. навч. закл., учителів шкіл різн. типу. Київ: ІЗМН, 1998. 160 с.
9. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Либідь, 2002. 560 с.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Гринь, Л. О. (2018). НОРМАТИВНА ОСНОВА ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ АКТОРА МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ: СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 95-100. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1094