СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ: БАЗОВИЙ ТА УСВІДОМЛЕНО-РЕАЛІЗАЦІЙНИЙ ЕТАПИ

  • Л. О. Гринь
Ключові слова: процес вокальної підготовки, структурно-функціональна модель, базовий та усвідомлено- реалізаційний етапи, завдання етапу підготовки, форми та методи навчання, актор-вокаліст

Анотація

Стаття є актуальною для розгляду в науковій сфері. Автором наголошується, що формування вокальної майстерності майбутнього фахівця – це навчальний процес, який будується на основі педагогічних умов використання вокального мистецтва у професійній підготовці актора та поетапної реалізації структурно- функціональної моделі вокальної підготовки. Завданням базового етапу моделі підготовки майбутніх акторів- вокалістів було: корекція індивідуального плану розвитку вокального голосу студента, персональний підбір спеціальних вправ, вокалізів, вокальних творів; практичне застосування дисциплін “Музична грамота”, “Гра на музичному інструменті” на заняттях із дисципліни “Вокал”; оволодіння загальнопрофесійними знаннями, насамперед з теорії вокалу, методики вокального виконання.

Посилання

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ: ЗАТ „Віпол”, 2007. 174 с.
2. Антонюк В. Г. Традиції української вокальної школи. Микола Кондратюк: наукове дослідження. Київ: Українська ідея, 1998. 148 с.
3. Безбородова Л. А., Алиев Ю. Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учеб. пособ. для студ. муз. фак. педвузов. Москва: Академия, 2002. 413 с.
4. Гребенюк Н. Є. Формування вокально-виконавських навичок та роль міжособистісного спілкування у класі сольного співу: дис. … канд. мист.: 17.00.02. / Київська держ. консерваторія ім. П.І.Чайковського. Київ, 1994. 179 с.
5. Диагностика познавательных способностей: сб. статей. Москва: Музгиз, 1986. 150 с.
6. Дубовицкая Т. Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов. Психологическая наука и образование. 2004. № 2. С. 82–86.
7. Жишкович М. Основи вокально-педагогічних навиків: методичні поради для студентів вокальних факультетів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ–ІV рівнів акредитації. Львів, 2007. 43 с.
8. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002. 288 с.
9. Павлов И. П. Полное собрание сочинений. Москва – Ленинград: АН СССР, 1951. Т. 3. Кн. 2.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Гринь, Л. О. (2017). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ: БАЗОВИЙ ТА УСВІДОМЛЕНО-РЕАЛІЗАЦІЙНИЙ ЕТАПИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 117-123. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1165