МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОГО ГОЛОСУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА

Ключові слова: вокальний голос, майбутній актор, процес професійної підготовки, формування вокально-технічних навичок.

Анотація

Проблема вдосконалення якості професійного навчання майбутнього актора музично-драматичного театру, яка характеризується орієнтацією на підвищення рівня його вокальної майстерності, стає актуальною для дослідників. Система національної освіти в Україні ставить перед сучасними вищими навчальними закладами завдання повсякчасного підвищення рівня професійної підготовки до поліфункціональної діяльності духовного та загального культурного розвитку особистості майбутніх акторів музично-драматичного театру. Сьогодні надзвичайно гостро постає питання професійного формування актора музично- драматичного театру, який повинен утілювати навички як акторської гри на сцені, так і створення й розкриття вокально-сценічного образу. Специфіка педагогічного спрямування вокального навчання у вищих навчальних закладах вимагає володіння науково-теоретичною базою знань із вокальної педагогіки, усвідомлення процесу звукоутворення та високого рівня вокально-технічного комплексу вмінь та навичок. Наукове і методичне забезпечення фахової підготовки зумовлює високий рівень готовності та креативного підходу студента до виконання професійних функцій у майбутній діяльності актора музично-драматичного театру. Науко-методичний комплекс навчального процесу містить структурно- функціональну модель вокальної підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру, педагогічні умови, методику використання вокального мистецтва в професійній підготовці майбутнього актора. Метою статті є розкриття методики формування вокального голосу в процесі професійної підготовки майбутнього актора. Визначено, що процес підготовки має проходити трьома етапами: діагностично- прогнозувальним, базовим та усвідомлено-реалізаційним. Досліджено, що методика формування вокального голосу майбутнього актора проходить поетапно і забезпечується застосуванням різноманітних форм (індивідуальне заняття, майстер-клас, ансамблевий та сольний виступи, участь у творчих заходах) і методів (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, ситуація творчого пошуку), які дають ефективні результати. Проаналізовано, що під час процесу професійної підготовки відбувається формування вокальної майстерності, що передбачає: володіння теоретичними знаннями з вокального мистецтва, вокальною технікою співу; застосування засобів художньої виразності вокального мистецтва; керування емоційно-чуттєвим станом під час вокального виконавства. Отже, виходячи з того, що вокальне мистецтво є складовим елементом, який визначає характер, процес та результат усіх напрямів діяльності актора музично-драматичного театру, у статті доведено, що підготовка студентів повинна базуватися на науково-методичному забезпеченні процесу навчання.

Посилання

1. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник. Київ : Віпол, 2007. 174 с.
2. Євтушенко Д. Г. Роздуми про голос. Нотатки педагога-вокаліста. Київ : Музична Україна, 1979. 92 с.
3. Локарєва Г. В., Гринь Л. О. Вокальне мистецтво в професійній підготовці актора музично-драматичного театру: теорія та практика : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. 304 с.
4. Олексюк О. М. Музична педагогіка : навчальний посібник. Київ : КНУКіМ, 2006. 188 с.
5. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 274 с.
6. Юцевич Ю. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу : навчально-методичний посібник. Київ : ІЗМН, 1998. 160 с.
Опубліковано
2022-06-03
Як цитувати
Гринь, Л. О., & Ткаленко, К. О. (2022). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОГО ГОЛОСУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 116-121. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-1-17
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ