ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

структурні зміни; національна економіка; державне регулювання; засоби регулювання; система управління.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем формування та імплементації механізмів, методів та заходів державного регулювання структурних трансформацій національної економіки. Досліджено трактування механізмів, методів, інструментів і засобів державного регулювання економіки у вітчизняній економічній науці. Обґрунтовано, що основними недоліками застосування програмно-цільового методу управління національної економіки є хронічне недофінансування державних і місцевих цільових програм, слабке залучення стейкхолдерів та неефективний контроль за виконанням програм і проектів. Проаналізовано європейський досвід державної практики координування структурних змін відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку, зокрема застосування такого інструменту регулювання як податкові пільги. Наведено доцільність застосування реактивної і проактивної системи державного управління в досягненні стратегічних цілей розвитку національної економіки, що дозволить більш оптимально визначати необхідні засоби для їх реалізації, а також запобігати та оперативно реагувати на виникнення негативних соціально-економічних ефектів. Систематизовано заходи публічного управління в рамках механізму державного регулювання структурних змін національної економіки. Визначено базові засоби державного регулювання структурного реформування національної економіки з групуванням за механізмами, інструментами та особливостями їх застосування. Зазначено, що застосовані методи та інструменти державного регулювання можуть мати стимулюючий та/або обмежуючий ефекти для різних груп стейкхолдерів. Досліджено, що інструментарій державного впливу на господарські процеси постійно розширюється, в тому числі завдяки цифровим технологіям, а також може мати істотну відмінність в результативності залежно від сфери, рівня відносин, стратегічних цілей і оперативних завдань.

Посилання

1. Bezguba, M.O. (2016). Finansovyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Financial mechanism of state regulation of the economy]. Economic Bulletin of the University. (Vols. № 28/1). (pp. 158-165). [in Ukrainian].
2. Bila, I.S. & Salatiuk, N.M. (2014). Svitovyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytstva [World experience of state regulation of entrepreneurship]. Problems of economy № 1, (pp. 26-30). [in Ukrainian].
3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. (2003). [in Ukrainian].
4. Ermolenko, O. (2013). Osnovni instrumenty derzhavnoho rehuliuvannia v enerhetychnii haluzi Ukrainy [Basic tools of state regulation in the energy sector of Ukraine]. Scientific Bulletin of ChDIEU. № 3 (19). (pp. 9-15). [in Ukrainian].
5. Zakharchenko, V.I., Borisov, O.G. & Ivanishcheva, A.V. (2005). Zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky dlia suchasnoi Ukrainy [Foreign and domestic experience of state regulation of the economy for modern Ukraine]. Odessa: Publishing Center Studio "Nigotsiant". [in Ukrainian].
6. Komarnytsky, I.M. (2000). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy rozvytku pidpryiemnytstva [Organizational and economic mechanisms of business development]. Uzhhorod: Publishing House "Patent". [in Ukrainian].
7. Lekh, G.A., Ilchyshyn, M.M. & Turkalo O. Ya. (2011). Svitovyi dosvid rozvytku pidpryiemstv maloho biznesu [World experience of small business development]. Scientific herald of NLTU of Ukraine: (Vols. 21.15). Collection of scientific and technical works. (pp. 224–229). [in Ukrainian].
8. Pidlisna, O. (2002). Podatkovi pilhy – instrument derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Tax benefits - an instrument of state regulation of the economy]. Bulletin of the Tax Service of Ukraine. № 9. (pp. 62-64). [in Ukrainian].
9. Saniakhmetova, N.A. (1998). Regulirovanie predprinimatelskoj deyatelnosti v Ukraine: organizatsyonno-pravovyje aspekty [Regulation of entrepreneurial activity in Ukraine: organizational and legal aspects]. Odessa: [b.v.]. [in Russian].
10. Suprun, N.A. (2015). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak mekhanizm zabezpechennia intehratsii Ukrainy v YeS na pryntsypakh staloho rozvytku [Corporate social responsibility as a mechanism for ensuring the integration of Ukraine into the EU on the principles of sustainable development]. Paradigmatic shifts in the economic theory of the XXI century. Kyiv: (pp. 214-217). [in Ukrainian].
11. Shabanov, R. & Zhdan, M. (2016). Shchodo poniattia hospodarsko-pravovykh zasobiv derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky za zakonodavstvom Ukrainy [On the concept of economic and legal means of state regulation of the economy under the laws of Ukraine]. Entrepreneurship, economy and law. №11., (pp. 84-88). [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Назаркевич , І. Б. (2020). ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: структурні зміни; національна економіка; державне регулювання; засоби регулювання; система управління. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 90-94. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1419
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі