ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

малий бізнес, підприємство, бюджет, податок, механізм податкового стимулювання, оподаткування, спрощена система оподаткування.

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність державної фінансової підтримки малого підприємництва, зокрема, за рахунок інструментів пільгового оподаткування. В Україні з даною метою використовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Однак застосування такого механізму оподаткування викликає все більше суперечок в аспекті порушення принципів оподаткування та неефективності даної системи. Розглянуто види пільгового оподаткування малого бізнесу, що застосовуються у розвинених країнах світу. Проаналізовано програми державної допомоги малим підприємствам, напрями реформування державної політики у сфері оподаткування малого бізнесу на прикладі більш розвинених країн світу, визначено стан і проблеми діяльності малого бізнесу в Україні. Серед недоліків спрощеної системи оподаткування було визначено: не однозначність у застосуванні режиму оподаткування для фізичних та юридичних осіб; нестабільність та нерозвиненість податкової системи; неможливість застосування спрощеної системи оподаткування для підприємств, які виходять за вказані межі суми доходів; незацікавленість підприємств у використанні в своїй діяльності спрощеної системи оподаткування. Запропоновано комплекс заходів для усунення недоліків спрощеної системи оподаткування, зокрема: для ширшого використання спрощеної системи оподаткування збільшити межі сум доходу та виручки від реалізації продукції (товарів робіт послуг); підвищити довіру підприємців до податкових органів шляхом забезпечення інформаційної та консультаційної підтримки малого бізнесу щодо його оподаткування; зменшити податкове навантаження для новостворених суб’єктів малого бізнесу та, в подальшому, поступово збільшувати суму податкових платежів; залежно від бази оподаткування встановити диференційовані податкові ставки; залучити інвестиції в малий бізнес; посилити існуючі та встановити нові санкції з покарання за порушення податкового законодавства; конкретизувати список видів діяльності, для яких не застосовують спрощену систему оподаткування для мінімізації випадків ухилення від сплати податкового навантаження.

Посилання

1. Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 № 4618-VI [On Development and State Support of Small and Medium Business in Ukraine: Law of Ukraine of March 22, 2012 No. 4618-VI]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
2. Protokol. Yurydychnyy internet-resurs. [Protocol. Legal online resource]. protocol.ua. Retrieved from: https://protocol.ua/ru/opodatkuvannya_fop_z_2019_roku/ (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
3. Shchorichna otsinka dilovoho klimatu v Ukraini 2016 rik. Prohrama USAID «Liderstvo v ekonomichnomu vriaduvanni» (USAID LEV) [Annual Business Climate Assessment in Ukraine 2016. USAID Leadership in Economic Governance Program (USAID LEV)]. lev.org.ua. Retrieved from: http://lev.org.ua/articles/ABCA2016_short.html (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
4. Kuznietsovа, M. (2018). Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva: statystychnyi zbirnyk [Activity of large, medium, small and micro-enterepreneurship entities: statistical publication]. Кyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
5. Liutyi, I.O., & Romaniuk, M.V. (2007). Problemy ta perspektyvy sproshchenoi systemy opodatkuvannia subiektiv maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Problems and prospects of a simplified tax system for small business entities in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 6, 31-38 [in Ukrainian].
6. Varnaliy, Z.S., & Panasiuk, O.V. (2014). Analiz diialnosti subiektiv maloho pidpryiemnytstva, shcho pratsiuiut na sproshchenii systemi opodatkuvannia [Analysis of small business entrepreneurship operating on simplified taxation system]. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy – Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine, 1, 14-22.
7. Entrepreneurship at a Glance. 2018 Highlights. Retrieved from: https://www.oecd.org/sdd/business-stats/EAG-2018-Highlights.pdf (accessed 10 April 2020).
8. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
9. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy [State Treasury Service of Ukraine]. treasury.gov.ua. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
10. Ofitsiinyi sait PAT «Mykhailivskyi raiahropostach» [Official site of PJSC «Mikhailovsky District Agricultural Supply»]. agroxy.com. Retrieved from: http://mraysnab.pat.ua/ (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
11. Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy [Ukrainian Stock Market Infrastructure Development Agency]. smida.gov.ua. Retrieved from: https://smida.gov.ua/ (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
12. Natsionalnyi bank Ukrainy. Vpershe opryliudneni dani po kredytuvanniu malykh i serednikh pidpryiemstv za oznakoiu yikh poviazanosti z biznes-hrupamy [National Bank of Ukraine. First-time lending data for small and medium-sized enterprises based on their affiliation with business groups]. bank.gov.ua. Retrieved from: https://bank.gov.ua/news/all/vpershe-oprilyudneni-dani-po-kredituvannyu-malih-i-serednih-pidpriyemstv-za-oznakoyu-yih-povyazanosti-z-biznes-grupami (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
13. RRO dlia FOPiv: yaki zminy shchodo kasovykh aparativ dlia «sproshchentsiv» ukhvalyla Rada [PPO for FOPs: what changes to cash registers for «upstarts» has the Council approved]. bbc.com. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/features-49692313 (accessed 10 April 2020) [in Ukrainian].
14. Buriak, N.B., & Lukash, S.V. (2011). Shliakhy udoskonalennia sproshchenoi systemy opodatkuvannia v Ukraini [Ways to improve the simplified taxation system in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 22, 219-222 [in Ukrainian].
15. Pizhuk, O.I. (2015). Derzhavna pidtrymka maloho pidpryyemnytstva yak vazhlyva umova rozvytku sfery posluh v Ukrayini. [State support for small business as an important condition for the development of services in Ukraine]. Ekonomichnyy prostir – Economic space, 93, 150–162 [in Ukrainian].
16. Varnalii, Z.S., Vasyltsiv, T.H., & Pokryshka, D.S. (2014). Priorytety vdoskonalennya derzhavnoyi polityky rozvytku maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini. [Priorities for improving the state policy of small business development in Ukraine]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities, 2 (31), 49–54 [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Швець, Ю., & Синьоока , Д. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ: малий бізнес, підприємство, бюджет, податок, механізм податкового стимулювання, оподаткування, спрощена система оподаткування. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 95-100. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1420
Розділ
Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі