ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.М. Рибалко
  • І.С. Варламова
  • О.С. Єрохіна
Ключові слова: облік, бухгалтерський облік, раціональне використання, запаси, виробничі запаси

Анотація

У статті розглянуто зміст основних термінів: «запаси», «виробничі запаси». Проаналізовано класифікацію виробничих запасів за функціями, за місцем розміщення, за способом використання. Продемонстрований перелік субрахунків виробничих запасів. З’ясовано, що уніфікованої класифікації виробничих запасів для кожного окремого підприємства не сформовано через їх галузеві особливості, тому розглядати це питання необхідно саме із урахуванням специфіки виробництва на прикладі окремого підприємства. На основі наукової літератури охарактеризовано проблеми ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємствах. Серед негативних факторів котрі впливають на ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві, є: низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств; невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів; обмеженість контролю використання виробничих запасів; складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні активи; обмеженість контролю використання виробничих запасів. Запропоновано механізм удосконалення обліку виробничих запасів, який може стати головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу; представлено розгорнуту структурну модель, яка вміщує в собі порядок необхідних шляхів, упровадження яких у виробництво дозволить оптимізувати фінансово-господарську діяльність підприємств, мінімізувати затрати на придбання, списання у виробництво та раціональне використання виробничих запасів. Виявлено, що раціональне використання виробничих запасів сприятиме ефективному розвиту підприємства. Також даний аналіз дозволить здійснювати якісний поточний контроль їх використання, що в подальшому вплине на поступовий ріст прибутку підприємства.

Посилання

1. Zagorodniy A.G., Partin G.O., Pilipenko L.M. Accounting: basics of theory and practice : a textbook. 2nd ed., reworked. and ext. Kyiv, 2009. 422 p.
2. Makarenko A. Improving the accounting and auditing of inventories in the management system of PJSC «Zaporizhstal». Economics. № 1. 2019. S. 27–34.
3. Maksymenko I.Ya. Features of inventory accounting in the management system of a commercial enterprise. Economics and finance. 2016. № 9. Pp. 228–230. URL: http://conferencii.com/files/archive/2016-09.pdf (access date: 18.01.2021).
4. Malyuga N.M. Ways to improve the assessment in accounting: Theory, practice, prospects. Zhytomyr, 2017. 384 p.
5. International Accounting Standard 2 «Inventories». URL: http://www.rada.com.ua/rus/ifrs/u2/ (access date: 18.01.2021).
6. Pavlyuk I. Problems of accounting for inventories, goods and proposals for their solution. Accounting and auditing. 2010. № 6. C. 40–57.
7. Regulation (standard) of accounting 9 «Inventories» : Approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 01.01.2015. № 246. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99/conv (access date: 18.01.2021).
8. Priymak O.Y. Methodical procedures of management accounting of production stocks in logistics and enterprise management. URL: http://ena.lp.edu.ua (access date: 18.01.2021).
9. Rybalko O.M. Improving inventory accounting. State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship. 2008. № 3. Pp. 210–215.
10. Romanyuk Y., Proskura K. The most important thing about the new accounting rules from 2018. URL: https://news.dtkt.ua/accounting/individual-transactions/46087 (access date: 18.01.2021).
11. Shum M.A., Gulko K.S. Features of accounting and analysis of production stocks at Ukrainian enterprises in modern conditions. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 2017. № 4. Pp. 166–169.
Опубліковано
2022-05-16
Як цитувати
Рибалко, О., Варламова, І., & Єрохіна, О. (2022). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (52), 62-65. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-11
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці