ISSN (Print) 2786-5150

ISSN (Online) 2786-5169

Збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» є фаховим виданням, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, а також ступеня доктора філософії відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми економіки, розглядається процес управління підприємством, економіко-математичне моделювання, теоретико-прикладний аспект економічних процесів в Україні та світі, грошовий обіг та фінанси, приділяється увага питанням управління персоналом та проектами, забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах глобалізації, а також досліджуються інформаційні технології в економіці.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – Серія КВ № 24760-14700Р від 25.03.2021 р.

Перереєстрація видання: Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р., надано категорію «Б».

Засновник і видавець – Запорізький національний університет.

Періодичність виходу – 4 рази на рік.

Мова видання: англійська.


Поточний номер

№ 1 (61) (2024): Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки
Опубліковано: 2024-05-27

Весь випуск

Економіка та управління підприємствами

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці

Управління проектами та фінансово-економічна безпека в умовах глобалізації

Переглянути всі випуски